Následující postupem lze vložit produkty do seznamu produktů. V zásadě jde o přiřazení produktu do kategorie. To je možné dvěma způsoby.

Přidání produktu

Produkt je třeba přidat do kategorie v menu. Kategorie musí mít nastaven typ Stránka s produkty, aby se mohl produkt zobrazit v seznamu produktů. U jiných typů se seznam produktů nevytvoří. Více zde.

Přes kategorii

 1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
 2. Přejděte do oddílu Hlavní.
 3. Typ kategorie nastavte na Stránka s produkty.
 4. Přejděte do oddílu Produkty.
 5. Klikněte na tlačítko + Nový. 

 6. Otevře se vyskakovací okno s nabídkou produktů.
 7. U konkrétních produktů klikněte na tlačítko Přidat.

Přes detail produktu

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte požadovaný produkt.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Kategorie.
 5. Klikněte na tlačítko + Nová.
 6. Zaškrtněte kategorie, ve kterých se má produkt zobrazit.
 7. Uložte.

Odebrání produktu

Odstraněním vazby nedojde ke smazání produktu. Smaže se pouze vzájemná vazba produktu na kategorii.

Přes kategorii

Přes detail produktu

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna