Pokud chcete, aby se při změně stavu objednávky zákazníkovi automaticky odeslala emailová zpráva, postupujte dle návodu níže. Přednastavená šablona systémového emailu vám ušetří spoustu práce. 

Systémový email se pošle včetně všech příloh a dokumentů, které mu nastavíte. Takto např. můžete nastavit, že při změně stavu objednávky na Odeslat fakturu se pošle systémový email Faktura za objednávku, ve kterém bude přiložen dokument Faktura

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Stavy.
  2. Klikněte na stav, který chcete upravovat nebo založte stav nový (více zde).
  3. Zvolte Systémový email (více zde), který chcete odeslat zákazníkovi po změně stavu objednávky nebo založte nový (více zde).
  4. Provedené změny Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna