Číselné řady slouží pro generování unikátních pořadových čísel dokumentů, produktů, objednávek a zákazníků. Unikátní číslo je nutné pro evidenci a spárování dokumentů s účetními systémy nebo platbami.

Při založení každé následující nové položky (např. dokumentu nebo produktu) se pořadové číslo v řadě automaticky zvýší o jednoV detailu položky je nicméně možné vygenerované číslo manuálně přepsat a mít tak individuální označení. Systém zároveň hlídá unikátnost čísla. Nemůže se tak stát, že by měly dvě položky totožné označení v číselné řadě. 

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, číselná řada je jen jedna, společná pro všechny mutace.

Typy číselných řad

 • Objednávka (obchodní případ)
 • Objednávka dokument
 • Faktura
 • Dobropis
 • Další vlastní dokumenty s povoleným generováním číselné řady
 • Produkty
 • Kategorie
 • Zákazníci

Při smazání položky dochází k přerušení číselné řady. Konkrétně se číslování chová následovně:

 • Dokumenty
  • smazání posledního dokumentu - Další vytvořený dokument se vrátí o jedno číslo zpět na jeho místo. Např. Když smažete dokument č. 0012, nový založený bude mít opět označení 0012.
  • smazání dokumentu ze středu číselné řady - V řadě zůstává číselná díra. Faktury nedoporučujeme mazat, ale vystavovat dobropis.
 • U objednávek (obchodní případ), produktů, kategorií a zákazníků se po jakémkoli smazání číselná řada neposouvá zpět a číslování pokračuje dál. Bez ohledu na to, zda byla odstraněna položka na konci nebo ve středu číselné řady.

Zobrazení v dokumentech

Párování dle kódu

Párování produktů, objednávek, kategorií nebo zákazníků při importu probíhá na základě jejich kódu. Bližší informace o importu a exportu.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna