DPH

Pro správné vedení cen a dokumentů je potřeba v systému nastavit sazby DPH. V souladu s aktuální legislativou systém umožňuje pro zpracování DPH zapnout režim One Stop Shop (OSS).

Vytvoření sazby DPH

Vzhledem k tomu, že máte možnost prodávat v různých jazykových mutacích, umožňuje systém vytvářet více sazeb DPH.

Existuje-li u vás jen jedna sazba, nevytvářejte další, ale pouze upravte výchozí (podbarvenou).

Popis v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / DPH.
 2. Klikněte na tlačítko + Nová.
 3. Zadejte požadovanou Sazbu.
 4. Provedené změny uložte.

Ukládat ceny s DPH / bez DPH

Systém umožňuje vkládat do e-shopu ceny ve výchozím stavu s DPH nebo bez DPH. Ceny, které se násobí sazbou DPH se následně zaokrouhlují a formátují podle nastavení měny. Jaký typ ceny se bude na e-shopu zobrazovat zákazníkům nastavíte podle nápovědy Zobrazení cen s / bez DPH.

Pro "pěkné ceny" musíte ukládat do systému ty ceny, které chcete mít "pěkné" (s nebo bez DPH). Podle tohoto pravidla si případně upravte importovaný feed ještě před jeho nahráním do systému Upgates.

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
 2. Vyplňte pole Ukládat ceny s DPH. 
 3. Uložte změny.

Ukládání s DPH

Pokud vedete ceníky v částkách s DPH, nastavte ukládání cen "s DPH". Po odečtení slev se k cenám procento DPH nepřipočítává. Ceny bez DPH se vypočítají odečtením sazby DPH.

Nastavení využívá většina e-shopů prodávajících koncovým zákazníkům (tzv. B2C). Ty zajímají ceny s DPH, protože to jsou neplátci DPH.

 • Výhoda - prodejní ceny jsou marketingově hezky zaokrouhlené.
 • Nevýhoda - pokud máte ceníky bez DPH, je třeba ceny nejdříve ručně přepočítat. V případě importu je třeba ceny upravit na částky navýšené o DPH pomocí funkce marže, která ceny navýší o určité procento. Pozor, tento postup není možné použít v případě, že používáte více sazeb DPH. Více informací najdete v nápovědě zde.

Ukládání bez DPH

Pokud vedete ceníky produktů v částkách bez DPH, nastavte ukládání cen bez DPH. Po odečtení slev se k cenám připočítává procento DPH. Výsledná cena je prodejní s DPH.

Toto nastavení využijete v B2B prodeji, kde jsou vaši zákazníci převážně plátci DPH a zajímají je ceny bez DPH.

 • Výhoda - jako velkoobchodník máte ceny bez DPH v základním zaokrouhleném tvaru. Vaši odběratelé jsou na ně zvyklí.
 • Nevýhoda - prodejní ceny s DPH se násobí sazbou DPH a mohou vzniknout ceny, které nejsou marketingově hezké. 

Systém počítá zisk (rozdíl mezi nákupními a prodejními cenami) vždy s nebo bez DPH. Zisk se aktuálně počítá podle toho, co je nastaveno Nastavení / Produkty / Ceníky - Ceník v poli Na e-shopu zvýraznit cenu.

Zobrazení DPH na e-shopu 

Více informací v nápovědě zde.

Nastavení systému

 • Nastavení plátce / neplátce DPH - Pro zobrazení, zda je cena uváděná s / bez DPH nastavte zda jste / nejste plátcem DPH. Více zde.
 • Ukládání cen s / bez DPH - Systém umožňuje vkládat do e-shopu ceny ve výchozím stavu s DPH nebo bez DPH. Více zde.
 • Zobrazení cen s / bez DPH - Pokud jste plátcem DPH, máte následně možnost nastavit, zda se na e-shopu zvýrazní ceny s nebo bez DPH. Více zde.
 • Nákup bez DPH pro plátce - V košíku je možné ověření, zda je nakupující plátce DPH. Více zde.

Nastavení DPH u produktů

Způsob nastavení DPH v detailu produktu se liší podle toho, jestli máte zapnutý režim One Stop Shop (OSS) nebo provozujete e-shop bez něj.

Zobrazení DPH na stránkách e-shopu je ovlivněno také výchozí zemí pro danou jazykovou mutaci e-shopu. Více zde.

Vypnutý režim OSS

Když je vypnutý režim OSS, zobrazí se v detailu produktu DPH pro takové země, jaké jsou nastaveny ve fakturačních údajích e-shopu (sekce Nastavení / Základní / Nastavení obchodu oddíl Fakturační údaje).

Země bez vlastních fakturačních údajů dědí tyto údaje z hlavní země a proto se daná země se nezobrazuje ve výběru pro nastavení sazby DPH.

Ukázka nastavení DPH v detailu produktu při vypnutém OSS:

Zapnutý režim OSS

V případě zapnutého režimu OSS se zobrazuje pouze jedno pole s výší DPH.

Po kliknutí na pole DPH se otevře vyskakovací okno s možnostmi nastavení sazeb DPH pro jednotlivé země.

Prodej bez DPH do zahraničí

K prodeji bez DPH do zahraničí je nutné splnit několik podmínek:

 • V administraci e-shopu je potřeba mít povolené Nákup bez DPH pro plátce. Více zde.
 • E-shop musí být plátce DPH. Více zde.
 • Zákazník musí patřit do některé z vybraných skupin, popsaných v této tabulce.
 • Ukládáte v e-shopu ceny bez DPH. Tento způsob je potřebný ke správnému vyhodnocení všech typů objednávek. Více zde.

Pokud splní zákazník výše popsané podmínky, po výběru země dodání (v druhém kroku v košíku) se zobrazí ceny bez DPH. Resp. se zobrazí obě ceny, ale budou stejné.

Režim One Stop Shop (OSS)

V systému je možné zapnout režim One Stop Shop (OSS). Po jeho aktivaci je potřeba provést nastavení sazby DPH pro jednotlivé země, pro které máte aktivní možnost doručení.

Zapnutím režimu OSS se také na e-shopu aktivuje výběr země, ze které je nakupující zákazník. Zároveň se provedou související změny v API a importech / exportech pro CSV a XML. Konkrétní informace jsou popsány v jejich dokumentacích.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / DPH.
 2. Přejděte do oddílu Nastavení.
 3. U položky One Stop Shop (OSS) zvolte hodnotu Ano.
 4. Do pole Registrace od se doplní aktuální datum, které v případě potřeby můžete změnit za skutečné datum registrace do režimu One Stop Shop (OSS).
 5. Zobrazí se seznam polí s DPH pro všechny země, které máte v systému aktivní. Více zde.
 6. Pro usnadnění můžete všem zemím hromadně přiřadit výchozí sazbu DPH. Najetím na tlačítko Nastavit pro vše se zobrazí vysouvací menu se sazbami DPH, které jsou zadané v systému.
  Kliknutím na konkrétní sazbu DPH se toto DPH nastaví všem zemím.
 7. Provedené změny uložte.

Po zapnutí OSS může trvat určitou dobu, než proběhne doplnění sazeb a hodnot DPH ke všem produktům. Délka zpracování záleží na množství produktů v e-shopu, aktuálním vytížení serveru atd.

Registrace DPH v jednotlivých zemích

Pro každou jazykovou mutaci v e-shopu lze nastavit rozdílné fakturační údaje. Více zde.

Vyplněné údaje DIČ anebo registrace DPH v zemi pro konkrétní jazykovou mutaci mají vyšší prioritu než režim OSS. Proto budou tyto údaje použity systémem pro objednávky z daných jazykových mutací. Je třeba vyplnit DIČ a registrace DPH v zemi pouze v jedné jazykové mutaci, aby se ve všech případech používal režim OSS.

Nastavení ukládání cen produktů

Přidáním režimu OSS došlo v systému k obecné změně způsobu práce s cenami produktů a jejich DPH. Pokud stávající ceny ukládáte s DPH (více zde), pak v některých krajních případech OSS objednávek nemusí dojít ke správnému nastavení cen systémem. Tuto situaci lze řešit změnou způsobu ukládání cen na hodnoty bez DPH.

Ihned poté je potřeba změnit ceny, jelikož systém po přepnutí neprovede automatický přepočet. Např. původní cenu 100 Kč s DPH bude po přepnutí považovat za částku 100 Kč bez DPH. V souvislosti s touto změnou můžeme automaticky přepočítat v systému stávající ceny, které máte uložené s DPH, na novou hodnotu bez DPH. Kontaktujte prosím technickou podporu ohledně této změny. Více zde.

U stávajících importů a propojení přes API je také potřeba změnit zasílané ceny na částky bez DPH. Tyto úpravy si provede majitel/provozovatel e-shopu, technická podpora Upgates je neprovádí.

Aktivace výběru zemí pro doručení

Seznam výběru zemí pro doručení lze na e-shopu zobrazit dvěma způsoby:

 • Jako seznam zemí v otevíracím menu jazyků v hlavičce e-shopu,
 • Jako vyskakovací okno při vstupu na e-shop.

Zobrazení výběru země doručení je dostupné od grafických šablon Designera verze 3.7 (více zde).

Výběr země doručení ve výběru jazyků v hlavičce e-shopu

Po zapnutí OSS je tento způsob standardně aktivovaný. V případě potřeby ho lze deaktivovat následovně:

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Země.
 2. Přejděte do oddílu Nastavení.
 3. Zaškrtněte pole Zobrazit výběr zemí dodání.
 4. Provedené změny uložte.

Na stránkách e-shopu se výběr země doručení zobrazí ve standardním menu pro výběr jazyka. Vzhled menu odpovídá aktuálnímu grafickému nastavení e-shopu.

V každé jazykové mutaci může být libovolný počet zemí doručení.

Výběr země doručení ve vyskakovacím okně

Jako další možnost výběru země doručení je vyskakovací okno. To aktivujete následovně:

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Marketing / Vyskakovací okno.
 2. Zaškrtněte pole Aktivovat.
 3. V otevíracím poli Typ obsahu zvolte Výběr země dodání.
 4. Provedené změny uložte.

Na stránce e-shopu se návštěvníkům zobrazí vyskakovací okno, ve kterém si vyberou doručení do jedné z nabízených zemí. 

Při tomto způsobu výběru země není možné nastavit vyskakovací okno ještě pro další účel (informační, omezení vstupu na stránky atd.).

Prodej zákazníkovi (podnikatel, neplátce DPH) ze zahraničí

V režimu OSS může zákazník, který je podnikatelem a zároveň neplátcem DPH a pochází ze zahraniční země v rámci EU, využít možnosti nákupu se sazbou DPH své země. V tomto případě musí zákazník podle platných zákonů týkajících se režimu OSS dodat prohlášení, že pro něj není dodání zboží z jiné členské země předmětem DPH.

V opačném případě se automaticky použije sazba DPH provozovatele eshopu.

Pro tyto situace si lze v administraci e-shopu nastavit výchozí stav sazeb DPH, které budou použity:

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / DPH.
 2. Přejděte do oddílu Nastavení.
 3. U položky Firemní zákazníci si zvolte výchozí hodnotu.
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora