Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň nebo též všestranná daň.

Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli (plátci) zaplatil. Základem pro výpočet DPH je cena bez DPH.

V souvislosti se správným vedením cen a souvisejících dokumentů v e-shopu, je třeba v systému nastavit požadované údaje v této kategorii nápovědy.

Cenotvorba

Při vytváření e-shopu po vás vyžaduje zadání, zda jeste nebo nejste plátce DPH. Tato informace slouží pro následnou fakturaci a správnou cenotvorbu. Stav plátce / neplátce můžete změnit kdykoliv v průběhu provozování obchodu (více zde).

Ceníky

Jestliže máte zadáno v globálním nastavení pro e-shop, že jste plátce (více zde), máte možnost jednotlivým typům zákazníků zobrazovat relevantní ceny. Zobrazení cen s DPH a bez DPH z pohledu zákazníka nastavujete v detailu ceníku. Ceníky přiřazujete klientům, tak mohou různí klienti po přihlášení vidět ceny s DPH a jiní zase bez DPH. Toto lze nastavit i pro výchozí ceník bez přihlášení. Můžete tedy prodávat B2B a zobrazovat ceny bez DPH a zároveň jiným zákazníkům prodávat B2C a zobrazovat ceny s DPH (více zde).

Pokud nejste plátce DPH, zobrazujete vždy ceny jen s DPH. 

Ukládání cen

Velmi důležitou informací pro systém je uvést, zda do něj vkládáte (importem nebo jiným způsobem) ceny s nebo bez DPH. Podle toho se následně dopočítává opačná hodnota, která se může zobrazovat v nepěkném tvaru s desetinnými místy. Obecně platí zlaté pravidlo:

Pro "pěkné ceny" musíte ukládat do systému ty ceny, které chcete mít "pěkné" (s nebo bez DPH). Více informací zde.

Pokud změníte nastavení Ukládat ceny s DPH na Ne, bude se pak ve faktuře vycházet z ceny bez DPH. Zadá se cena bez DPH a k ni se následně automaticky daň dopočítá. V již vygenerovaných fakturách se toto nastavení však nedá změnit. Změny se projeví až na nově vytvořených dokumentech. Více o ukládání cen najdete zde.

Statistiky

Systém počítá zisk (rozdíl mezi nákupními a prodejními cenami) vždy s nebo bez DPH podle toho, co je nastaveno jako ukládání v sekci nastavení obchodu (více zde). Když ukládáte ceny s DPH, tak se také zisk počítá s DPH. Pokud byste je ukládali bez DPH, budou statistiky také bez DPH.

Nákup pro plátce DPH

Funkce funkce platí pouze pro košík. V košíku je přidána možnost ověření, zda je zákazník / firma plátce DPH. Pokud je firma z jiné země než provozovatel e-shopu, nezobrazují se jí v košíku částky s DPH, ale pouze bez DPH. Rovněž budou uváděny pouze částky bez DPH ve vygenerované objednávce. Ověření probíhá na základě propojení na databázi VIES (více zde).

Zobrazení na eshopu

Cena s DPH

Cena bez DPH

Často se ptáte

V objednávce i na faktuře jsme nechali chybně generovat DPH na 21%. Potřebujeme to upravitn na 20%.

Nejprve si vytvoře tuto novou 20% sazbu (více zde). V objednávce pak můžete tužkou přegenerovat / aktualizovat dokumenty v oddíle Dokumenty u dané objednávky (více zde).   

Chtěl bych již překlopit e-shop na doménu, ať mohu prodávat, ale ještě řeším registraci k DPH. Je možné v průběhu změnit fakturaci z neplátce na plátce DPH?

Ano, stači si změnit tento údaje v peněžence. Změna je okamžitá a další faktury budou vystavovány s novými fakturačními údaji.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna