Systém umožňuje nastavení různých množstevních jednotek. Ve výchozím stavu jsou předvyplněny nejčastěji používané jednotky jako jsou ks, balení, m, kg, l atd.

Lze vytvořit i řadu vlastních jednotek, plnících inidividuální skladové potřeby. 

Jednotka se zobrazuje u produktu vedle pole pro zadání počtu položek do košíku.

Vytvoření a úprava jednotky

Nejdříve je třeba jednotku vytvořit v nastavení a následně ji přidat ke konkrétním produktům.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Jednotky.
 2. Klikněte na tlačítko + Nová. Případně upravte jednotku již vytvořenou pomocí ikony .
 3. Vyplňte nastavení jednotky.
 4. Uložte změny.

Nastavení jednotek v administraci e-shopu

Přidání jednotky k produktu

Nastavenou jednotku je třeba přidat k produktu.

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 3. Přejděte do oddílu Hlavní.
 4. Z výběrového pole vyberte Jednotku.
 5. Uložte změny.

Měrné jednotky

Pod prodejní cenou se zobrazuje jednotková cena produktu, tzn. cena za měrnou jednotku (např. 100 Kč / kg , 50 Kč / m). Díky tomu je možné ceny mezi sebou lépe porovnat. Spotřebitel lépe odhadne, kolik vlastně zaplatí (za metr, tabletu, kilo a podobně) a který produkt je pro něj výhodnější. 

Příklad: Máme léky, které mají stejnou prodejní cenu. Jeden artikl obsahuje 120 tablet a druhý 240 tablet. I přesto, že mají oba stejnou prodejní cenu, mají rozdílnou měrnou cenu. Ta musí být v případě většího balení dva krát menší než u balení menšího, protože za stejnou cenu zákazník zakoupí dva krát více tablet. 

Vytvoření nebo úprava měrné jednotky

V některých případech vám nemusí stačit základní systémové měrné jednotky. Pro tento případ si můžete nastavit měrnou jednotku vlastní.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Jednotky.
 2. Klikněte na tlačítko + Nová. Případně upravte již vytvořenou měrnou jednotku pomocí ikony .
 3. Vyplňte název měrné jednotky.
 4. Zaškrtněte pole Přepočet měrné jednotky. Tím se z běžné jednotky stane měrná jednotka.
 5. Ve výběrovém poli Měrná jednotka nastavte jednotku, na kterou se bude cena produktu přepočítat.
 6. Vyplňte Poměr počtu měrných jednotek vzhledem k základní jednotce.
 7. Uložte.

Přidání měrné jednotky k produktu

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte produkt, kterému chcete přidat měrnou jednotku.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Hlavní.
 5. Kliknutím na pole Jednotka / balení se otevře vyskakovací okno s nastavením.
 6. Vyplňte požadované údaje. V tomto případě se produkt prodává po baleních, měrná jednotka je tableta a množství v balení je 240 tablet.
 7. Provedené změny Potvrďte.

Zobrazení na e-shopu

Aby se měrná jednotka zobrazovala také na e-shopu, standardně je zaškrtnutá funkce Zobrazit velikost balení na e-shopu. Viz. náhled výše.

Informace se zobrazí např. v detailu produktu:

Hromadné úpravy jednotek

Hromadné nastavení jednotek vám umožní rychle spravovat větší množství položek. Univerzální postup dle nápovědy zde.

Import dat

Jednotky lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Související články

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna