Kategorie tvoří celkovou strukturu stránek a především jednotlivé položky v menu. Jejich správa probíhá přes administraci. V požadovaném menu (kontaktní, horní, levé, spodní, hlavní stránka) můžete upravovat pořadí položek (více zde), nebo založíte nové (více zde).  Každá kategorie musí mít nastavený typ, který definuje její skutečný obsah (více zde). 

Každou kategorii je možné nastavit také tak, aby se nezobrazovala v menu (více zde). Kromě toho jí můžete nedávat žádnou nadřazenou kategorii (více zde) a tím případem bude dostupná pouze skrze odkaz, který na ni zákazníka přesměruje.

Typy kategorie

Nastavením typu je možné nastavit kategorii, ve které se budou zobrazovat výrobci (více zde) nebo třeba produkty konkrétního výrobce (více zde), či produkty mající přiřazený nějaký štítek (více zde). Kromě toho můžete zákazníka přesměrovat po kliknutí na kategorii na externí adresu jiného webu (více zde).

Obsah kategorie se liší podle nastaveného typu kategorie. Pokud se například jedná o stránku s produkty, můžete u ní nastavit, které položky se tam budou zobrazovat (více zde), jaké filtry se zákazníkům zobrazí pro třídění položek (více zde), dále je možné jim přiřadit články (více zde) a jiné moduly pro podporu prodeje apod. 

Zobrazení jedné kategorie ve více menu

Pokud chcete, aby se na jednu kategorii dostali zákazníci z více menu (například z horního i levého), nastavte ji tím způsobem, že v horním menu bude kategorie, která zákazníka přesměruje na tu v levém menu. Pokud byste si totiž vytvořili kategorii v horním i levém, museli byste její obsah vyplňovat vždy dvakrát (více zde).

Podkategorie

Systém umožňuje následně podrobnější členění pomocí podkategorií (více zde). Kategorie i podkategorie mohou mít pro lepší orientaci nastavené náhledové obrázky (více zde). Produkty přiřazené v podkategorii se nezobrazují automaticky také v hlavní kategorii. Pokud chcete, aby se zobrazovaly v obou, je třeba je do každé z nich přiřadit.

Řazení položek v kategorii

Položky, které v kategorii zobrazujete můžete řadit podle následujícího návodu zde.

Slevy dle kategorie

Na kategorie je možné nastavit slevu. Touto funkcí můžete jednoduše zlevnit nebo zdražit všechny produkty v této kategorii najednou (více zde). Kromě běžné slevy můžete nastavit také slevový kupón tak, aby jej bylo možné aplikovat pouze na specifikovanou kategorii (více zde).

Propojení

Propojení s účetními systémy probíhá u kategorií na základě jejich kódu (více zde).

Zobrazení na eshopu

Kategorie v kontaktním menu

Kategorie v horním menu

Kategorie v levém menu

Kategorie ve spodním menu

Často se ptáte

Jak seřadit kategorie dle abecedy?

Řazení kategorií provedete "přetažením" kategorie kurzorem. Žádné automatické řazení kategorií v systému nemáme.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna