Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Parametry nám v zásadě rozšiřují dlouhý popis produktu. Jsou přehledně zobrazeny formou tabulky ve zvláštní záložce nebo oddílu v detailu produktu.

Každý parametr má sadu hodnot.

 • Parametr = barva
 • Hodnoty = červená, modrá, černá

Parametry se používají pro:

 • Popis produktu - Zobrazí se v přehledné tabulce v detailu produktu. Možnost nastavení jedné nebo více hodnot parametru.
 • Rychlé info o produktu - Zobrazení rychlých informací o produktu přímo v seznamu produktů. Více zde.
 • Varianty produktu - Vytvořené parametry využijete pro generování variant produktů. Více zde.
 • Konfigurace produktu - Vytvořené parametry využijete pro nastavení konfigurace produktů. Více zde.
 • Filtrování produktů - Na základě výše uvedených možností lze produkty filtrovat v seznamu produktů. Vyjímkou je stránka s výrobci. V té není technicky možné filtrování vytvořit. Více zde.

Zobrazení na e-shopu

V popisu produktu

U variant a konfigurací produktu

Ve filtrování produktů

V rychlém info produktu

Vytvoření parametru

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Parametry.
 2. Klikněte na tlačítko + Nový.
 3. Ve vyskakovacím okně vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte.

Takto vytvořené parametry můžete následně využít pro zobrazení v popisu produktu, v nastavení variant a konfigurací produktu. Více zde.

Přidání parametru k produktu

Vytvořený parametr je možné přidat do produktu následujícím způsobem.

Na základě přiřazení parametru k produktu dojde automaticky k vytvoření filtru, pomocí kterého může zákazník filtrovat v seznamu produktů dle daného parametru. Více zde.

Popis v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte produkt, u kterého chcete přidat parametry.
 3. Sjeďte níže na oddíl Parametry.
 4. Klikněte na tlačítko + Nový.
 5. Pomocí ikony + otevřete parametry, které chcete zobrazovat.
 6. Vyberte konkrétní hodnoty parametru.

Zobrazení hodnot parametrů

Hodnoty parametrů je možné zobrazovat textově nebo obrázkově. Textové zobrazení umožňuje navíc další možnost nastavení pomocí slideru ve filtrech produktů.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Parametry.
 2. Klikněte na ikonku tužky na řádku sady parametrů, u které chcete změnit zobrazení.
 3. Upravte hodnotu v poli Zobrazení hodnot.
 4. Uložte.

Zobrazení na e-shopu

Textové

Zobrazit jako slider ve filtrech 

Možnost zobrazit hodnot parametrů pomocí posuvníku typu slider ve filtrech na stránce seznamu produktů.

Jednotlivé hodnoty umí pracovat i s textovým řetězcem, pokud obsahuje nějaké číslo. Např. hodnoty 1m, 3m, 5m, 10m po ořezání zpracují 1, 3, 5, 10. Takové hodnoty lze již použít v řazení. 

Obrázkové

Duplicitní parametry u produktu

Nedopatřením se můžete vytvořit duplicitní parametr a přiřadit jej k produktu, např. importem. Následně máte třeba u oblečení dvakrát parametr Velikost.

Duplicitní parametr odstraníte následovně:

 1. Vyfiltrujete si produkty s duplicitním parametrem v seznamu produktů. Více zde.
 2. Přes hromadné úpravy těmto produktům přiřadíte správný parametr a hodnotu, duplicity odeberete. Více zde

Rozdíl mezi parametrem, variantou a konfigurací

V UPgates se můžete setkat se třemi základními pojmy, které se týkají specifikace objednání produktu.

Parametry

Rozšiřují popis produktu. Pokud je k položce přiřadíte, zobrazí se u dlouhého popisu produktu. Jedná se pouze o statickou informaci zákazníkovi, pomocí které je možné v seznamu produktů filtrovat.

 • Parametr = barva
 • Hodnoty = červená, modrá, černá

Více zde.

Varianty

Varianta je v podstatě samostatný produkt se specifickými parametry, mezi kterými si zákazník vybírá. Každá může mít vlastní počet kusů na skladě, kód nebo cenu. 

Obecné pravidlo je, že parametry, které ovlivňují identifikaci produktu na skladě (barva, velikost atd.), nastavujete jako varianty produktu, ostatní jako konfigurace (viz. níže).

Více zde.

Konfigurace

Konfigurace se zobrazují na e-shopu stejně jako varianty (viz výše).

Jejich hlavním smyslem je to, že si nastavíte základní produkt za základní cenu a díky konfiguracím ji můžete navýšit nebo snížit. Na rozdíl od variant, konfigurace nemají svůj unikátní kód a stavy zásob.

Více zde.

Příklad

U prodeje třiček zvolíte barevnou variantu z těch, které máte na skladě (černá, šedá, bílá - to jsou varianty) a k nim přičtete zda chce zákazník obrázek jako nášivku (+ 150 Kč) nebo potisk (+ 200 Kč). Barvy jsou varianty a obrázek je konfigurací. Stav štítků nebo potisků na skladě se nikde neeviduje. Je to jen informace, která se odesílá spolu s objednávkou a navyšuje / snižuje její cenu.

Hromadné úpravy parametrů

V případě, že chcete změnit parametry a jejich hodnoty u více produktů najednou, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť. Více zde. 

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna