Parametry

Parametry nám v zásadě rozšiřují dlouhý popis produktu. Jsou přehledně zobrazeny formou tabulky ve zvláštní záložce nebo oddílu v detailu produktu.

Každý parametr má sadu hodnot.

 • Parametr = barva
 • Hodnoty = červená, modrá, černá

Parametry se používají pro:

 • Popis produktu - Zobrazí se v přehledné tabulce v detailu produktu. Možnost nastavení jedné nebo více hodnot parametru.
 • Rychlé info o produktu - Zobrazení rychlých informací o produktu přímo v seznamu produktů. Více zde.
 • Varianty produktu - Vytvořené parametry využijete pro generování variant produktů. Více zde.
 • Konfigurace produktu - Vytvořené parametry využijete pro nastavení konfigurace produktů. Více zde.
 • Filtrování produktů - Na základě výše uvedených možností lze produkty filtrovat v seznamu produktů. Vyjímkou je stránka s výrobci. V té není technicky možné filtrování vytvořit. Více zde.

Zobrazení na e-shopu

V popisu produktu

U variant a konfigurací produktu

Ve filtrování produktů

V rychlém info produktu

Vytvoření parametru

Takto vytvořené parametry můžete následně využít pro zobrazení v popisu produktu, v nastavení variant a konfigurací produktu. Více zde.

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Parametry.
 2. Klikněte na tlačítko + Nový.
 3. Ve vyskakovacím okně vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte.

Po založení se nový parametr automaticky projeví u kategorií jako aktivní ve filtrech. Je potřeba dodatečně označit parametr jako neaktivní ve filtrech. Více zde.

Přidání parametru k produktu

Vytvořený parametr je možné přidat do produktu následujícím způsobem.

Na základě přiřazení parametru k produktu dojde automaticky k vytvoření filtru, pomocí kterého může zákazník filtrovat v seznamu produktů dle daného parametru. Více zde.

Dle nastavených parametrů vznikají také tzv. Filtrační stránky. Více zde.

Popis v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte produkt, u kterého chcete přidat parametry.
 3. Sjeďte níže na oddíl Parametry.
 4. Klikněte na tlačítko + Přidat.
 5. Kliknutím do pole parametru můžete přidávat hodnoty.
 6. Pokud v seznamu nějaká hodnota chybí, vytvořte si ji v nastavení (více zde), anebo tlačítkem "+Nový".
 7. Odebrání parametru můžete provést pomocí ikonky koše.

Zobrazit / skrýt parametr

V nastavení lze vybrat, jestli se má parametr zobrazovat v seznamu produktů a detailu produktu. Tato funkce je dostupná od grafických šablon verze 3.7 pro modul Designer. Svou verzi šablon zjistíte následujícím postupem.

Ve výchozím stavu je zaškrtnuta pouze možnost zobrazení v detailu produktu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Parametry.
 2. Klikněte na ikonku tužky na řádku parametru, u kterého chcete změnit zobrazení.
 3. Upravte zaškrtávací pole Zobrazit v seznamu produktů a/nebo Zobrazit v detailu produktu.
 4. Uložte.

V případě zaškrtnutí možnosti zobrazení v seznamu produktů se vybrané parametry zobrazí pouze tehdy, máte-li v modulu Designer vybranou šablonu, která toto zobrazení umožňuje.

Zobrazení hodnot parametrů

Hodnoty parametrů je možné zobrazovat textově nebo obrázkově. Textové zobrazení umožňuje navíc další možnost nastavení pomocí slideru ve filtrech produktů.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Parametry.
 2. Klikněte na ikonku tužky na řádku sady parametrů, u které chcete změnit zobrazení.
 3. Upravte hodnotu v poli Zobrazení hodnot.
 4. Uložte.

Zobrazení na e-shopu

Textové

Hodnoty parametru se vypíšou textově nebo ve formě výběrového pole.

Obrázkové

Hodnoty parametru se zobrazí ve formě obrázku. Pokud obrázek není nastaven, zobrazí se jako textový odkaz.

Dlaždicové

Hodnoty parametru se zobrazí ve formě dlaždic. Pokud je nastaven obrázek, zobrazí se dlaždice s obrázkem a textem.

Zobrazit jako slider ve filtrech 

Možnost se zobrazí pouze v případě nastavení Zobrazení hodnot Textové.

Zobrazení hodnot parametrů formou posuvníku typu slider ve filtrech na stránce seznamu produktů. V nastavení parametru je třeba zaškrtnout funkci Zobrazit slider ve filtrování produktů (viz. náhled výše).

Jednotlivé hodnoty umí pracovat i s textovým řetězcem, pokud obsahuje nějaké číslo. Např. hodnoty 1m, 3m, 5m, 10m po ořezání zpracují 1, 3, 5, 10. Takové hodnoty lze již použít v řazení. 

Jako počáteční a konečná hodnota intervalu ve slideru se použije nejnižší a nevyšší hodnota ve výběru parametru. Z těchto dvou hodnot se určí také textový popisek (např. jednotka kg).

Ve slideru pro filtraci ceny produktů je možné zadat přímo minimální a maximální částku pro filtrování.

Po kliknutí do pole vepíšete požadovanou částku a následně se provede filtrace z dostupných produktů. Tato funkce je dostupná od grafických šablon verze 4.0 (více zde).

Duplicitní parametry u produktu

Nedopatřením se můžete vytvořit duplicitní parametr a přiřadit jej k produktu, např. importem. Následně máte třeba u oblečení dvakrát parametr Velikost.

Duplicitní parametr odstraníte následovně:

 1. Vyfiltrujete si produkty s duplicitním parametrem v seznamu produktů. Více zde.
 2. Přes hromadné úpravy těmto produktům přiřadíte správný parametr a hodnotu, duplicity odeberete. Více zde

Rozdíl mezi parametrem, variantou a konfigurací

V Upgates se můžete setkat se třemi základními pojmy, které se týkají specifikace objednání produktu.

Parametry

Rozšiřují popis produktu. Pokud je k položce přiřadíte, zobrazí se u dlouhého popisu produktu. Jedná se pouze o statickou informaci zákazníkovi, pomocí které je možné v seznamu produktů filtrovat. Více zde.

 • Parametr = barva
 • Hodnoty = červená, modrá, černá

Varianty

Varianta je v podstatě samostatný produkt se specifickými parametry, mezi kterými si zákazník vybírá. Každá může mít vlastní počet kusů na skladě, kód nebo cenu. 

Obecné pravidlo je, že parametry, které ovlivňují identifikaci produktu na skladě (barva, velikost atd.), nastavujete jako varianty produktu, ostatní jako konfigurace (viz. níže). Více zde.

Konfigurace

Konfigurace se zobrazují na e-shopu stejně jako varianty (viz výše).

Jejich hlavním smyslem je to, že si nastavíte základní produkt za základní cenu a díky konfiguracím ji můžete navýšit nebo snížit. Na rozdíl od variant, konfigurace nemají svůj unikátní kód a stavy zásob. Více zde.

Příklad

U prodeje třiček zvolíte barevnou variantu z těch, které máte na skladě (černá, šedá, bílá - to jsou varianty) a k nim přičtete zda chce zákazník obrázek jako nášivku (+ 150 Kč) nebo potisk (+ 200 Kč). Barvy jsou varianty a obrázek je konfigurací. Stav štítků nebo potisků na skladě se nikde neeviduje. Je to jen informace, která se odesílá spolu s objednávkou a navyšuje / snižuje její cenu.

Řazení parametrů

Pořadí jednotlivých parametrů a jejich hodnot lze ručně upravit podle potřeby. Toto pořadí se následně projeví na všech místech, kde se tyto parametry a hodnoty používají (např. ve variantách, konfiguracích, filtrování produktů atd.).

Postup v administraci

 1. Přejděte do potřebné sekce nebo oddílu s položkami.
 2. Uchopte myší ikonu  a přetáhněte ji na novou pozici směrem nahoru nebo dolů.
 3. Provedené změny Uložte.

Seřadit dle abecedy

Touto volbou dojde k automatickému seřazení parametrů a jejich hodnot dle abecedy.

Volba Seřadit dle abecedy je nevratný proces! Po tomto seřazení se již nelze vrátit zpět k původnímu pořadí parametrů a jejich hodnot, je potřeba provést jejich ruční seřazení.

Vysvětlivky u parametrů

Vlastní a podrobné vysvětlivky k jednotlivým parametrům není v rámci administrace možné přímo nastavit. Realizovat je však můžete využitím služeb externích agentur. Aktuální nabídku najdete zde.

Hromadné úpravy parametrů

V případě, že chcete změnit parametry a jejich hodnoty u více produktů najednou, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť. Více zde. 

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora