Upozornění se zobrazují na nejlépe viditelných místech na e-shopu. Často se zde upozorňuje na nějakou akci, výzvu k registraci, odběru newsletteru, nedostupnost zboží nebo jinou mimořádnou událost.

Upozornění v hlavičce

Tento text může obsahovat také odkazy na konkrétní stránku.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Obsah / Překlady.
  2. Upravte překlad se značkou Alert-header. Univerzální postup najdete v nápovědě zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna