Pro zabezpečení autorských práv vašeho obsahu můžete na fotky aplikovat vodoznak. Digitální vodoznak je technika, která vkládá do fotky dodatečnou informaci tak, aby bylo obtížné ji zkopírovat. Kopie nebo běžná úprava fotky vodoznak neodstraní.

Je možné vložit pouze formáty JPG nebo PNG. Systém neumožňuje přidat průhlednost do vodoznaku. Ta musí být již součástí vytvořeného obrázku. Stejně tak doporučujeme obrázku dávat průhledné pozadí tak, aby nebyly vidět jeho obrysy, hrany obrázku. Působí to obvykle neesteticky nebo až rušivě.

Zobrazení na eshopu

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna