Případová studie Grejt.sk: jak mu Xemel ušetřil tři čtvrtě milionu korun díky automatizovaným produktovým popisům

GREJT je slovenský e-shop specializující se na spotřební elektroniku, který čelil u svého sortimentu výzvě při vytváření produktových popisů. Manuální tvorba popisů brigádníky nebyla udržitelná. Byla nekonečná a velmi nákladná. Xemel týmu se tento problém podařilo díky zapojení umělé inteligence vyřešit. Jejich nový nástroj pro automatizaci tvorby popisů za pomoci AI, bez problému vyřešil specifické potřeby e-shopu GREJT. Jak se jim to povedlo?

Problém e-shopu

GREJT se při tvorbě produktových popisů potýkal s vysokou časovou a finanční náročností. Navíc se jejich sortiment dynamicky mění. Výsledkem byla neefektivní práce brigádníků, kteří nedokázali držet krok s novými produkty. Na začátku spolupráce v e-shopu na popisech pracovali dva brigádníci.

“Než jsme vyplnili popisy k 20 produktům, prvních 5 už bylo vyprodaných a nahrazeno jinými, ke kterým bylo potřeba napsat znovu nové popisy.” popisuje Michaela Danišová, manažerka e-shopu.

Napsat jeden popis zabralo brigádníkům v průměru 20 minut (zjištění informací + sepsání textu). Oba dva brigádníci tedy dohromady za jednu hodinu vytvořili v průměru 6 produktových popisů.

”Spolupráci jsme začínali s portfoliem čítajícím 22 tisíc produktů. Tempem 6 produktů za hodinu by nám trvalo naplnit celé naše portfolio za 7 333 hodin. Pokud bychom takové množství popisů chtěli zvládnout za jeden měsíc, museli bychom zaměstnat 42 lidí na 8hodinové směny. Během měsíce se ale třetina našeho portfolia obmění za novější modely, nebo vyprodané zboží nahradíme úplně novými produkty.“ popisuje problém Michaela Danišová.

Stanovení cílů

Z prvních diskuzí s e-shopem vzniklo několik cílů.

Cíl 1) Úspora času a peněz pomocí plné automatizace

Tedy eliminace lidské manuální práce brigádníků. 

Cíl 2) Popisy generovat postupně a průběžně je dogenerovávat pro nové produkty

Přáním klienta bylo generovat nové popisy postupně, v objemu 3 000 popisů měsíčně. E-shop rovněž dodal seznam prioritních kategorií, na které se na začátku prioritně zaměřit. S každým generováním popisů bylo nutné zajistit také dogenerování popisů pro případné nové produkty v kategoriích. 

Cíl 3) Generované popisy jsou kvalitní a u všech produktů na e-shopu

Generovat pouze kvalitní popisy postupně pro celý e-shop.

Navržené řešení a implementace

Vyladění promptu:

Xemel vytvořil několik variant promptů (příkazů) pro generování popisů. Prompty zohledňovaly klíčová slova pro jednotlivé produktové kategorie. Google Sheet tabulku s klíčovými slovy pro kategorie pro e-shop připravila agentura Effectix a vypracovala formou produktových parametrů (značka, barva, funkce,…), jejichž hodnoty má e-shop ve svém XML feedu. Ukázka klíčových slov.

Prompty se následně ladily do finální podoby, která odpovídala požadavkům Grejt.sk. 

Zdroje dat pro generování popisů:

Aby byly popisy kvalitní, je potřeba umělé inteligenci vždy dodat produktové informace, se kterými může pracovat. Zamezí se tím tomu, aby si umělá inteligence informace v produktovém popisku “vymýšlela”.

U e-shopu GREJT pracoval Xemel se dvěma zdroji dat. Šlo o zmíněnou Google Sheet tabulku s klíčovými slovy a produktový XML feed. Z XML feedu se pracovalo s těmito informacemi - název produktu, kategorie produktu, značka produktu a parametry.

Realizace automatizace:

Podle přání klienta se generované popisy automaticky generují do XML feedu a importují rovnou do e-shopu. Proces probíhá průběžně, a to v objemu 3 000 produktů měsíčně. Postupuje se od nejprioritnějších kategorií k těm méně prioritním. To e-shopu umožňuje rozložení nákladů na tvorbu nových popisů pro celý e-shop do několika měsíců.

Výsledky

Jako tým GREJT můžeme s klidným svědomím říci, že generátor popisů je jednou z našich nejoblíbenějších vychytávek v rámci e-shopu. Nástroj byl přizpůsoben přímo našim potřebám a představám o jednotlivých popisech. Máme možnost je prodlužovat, zkracovat, přidávat nástroji další podmínky a popisy tak vylepšovat nebo přizpůsobit styl komunikace tak, aby odpovídal stylu, který běžně používáme při komunikaci s našimi zákazníky. Popisy jsou technicky správné, poutavé a upřímně řečeno, nikdo z nás by je nenapsal lépe. Tento generátor je nástroj, který budeme chtít jednoznačně dále rozvíjet a zjistit, čeho dalšího lze ve spolupráci s Xemel týmem dosáhnout.”

Radovan Cifra, CEO Grejt

Cíl 1) Úspora času a peněz pomocí plné automatizace

Automatizace odbourala manuální práci, což e-shopu přináší úsporu 739 000 Kč (tato částka zahrnuje mzdu brigádníků a dohled jejich supervizora a je již očištěna o náklady na automatické popisy) a 7 333 hodin práce (22 000 produktů, přičemž brigádník zvládl 3 popisy za hodinu).

“Ušetřili jsme také peníze, které by putovaly na výběrové řízení a samotné mzdy či benefity pro nové posily. Samozřejmostí jsou i ušetřené budoucí náklady, vzhledem k průměrné fluktuaci brigádníků v tomto odvětví, a tedy opakovanou potřebu finančních prostředků a na výběrová řízení, zaučení brigádníků a podobně.” popisuje Michaela Danišová, manažerka e-shopu.

Cíl 2) Popisy generovat postupně a průběžně je dogenerovávat pro nové produkty

Popisy jsou Xemelem generovány průběžně a podle prioritizace. To umožňuje e-shopu udržet krok s rychlým růstem portfólia.

“V podstatě okamžitě dokážeme reagovat na přírůstek nových produktů a vygenerovat jim popisy. Při využití brigádnické práce není jednoduché udržovat konzistentnost v počtu vytvořených popisů za určitou dobu. Lidský faktor zkrátka obsahuje až příliš proměnných. Toto řešení nám ovšem zajistilo měsíční "dávku" zvoleného počtu popisů, díky čemuž dokážeme efektivně plánovat naplnění portfolia vzhledem k měsíčnímu rozpočtu.” vysvětluje Michaela Danišová.

Cíl 3) Generované popisy jsou kvalitní a u všech produktů na e-shopu

Generované popisy splňují požadavky e-shopu na originalitu, kvalitu a zahrnutí klíčových parametrů. U všech 22 000 produktů budou nové popisy po 7 měsících spolupráce s Xemelem (3 000 produktů měsíčně x 7 měsíců = 22 000 produktů).

Co o kvalitě popisů říká Michaela Danišová? ”AI řešení od Xemelu nám mimo jiné pomohlo sjednotit kvalitu a styl popisů. Toho by za předpokladu brigádnické práce nebylo možné dosáhnout, protože každý brigádník má jiný styl vyjadřování, stejně jako jiné znalosti.”

Slovo na závěr

Pro více podrobností čtěte Kompletní verzi případové studie.

Cena za vytvoření produktových popisů se stanovuje individuálně. Cena se odvíjí od délky popisů a případných speciálních požadavků na jejich obsah. Obvykle se pohybuje v rozmezí 3-6 Kč za jeden popis, přičemž 6 Kč platí pro přibližně 700 znaků.

Popisy jde také formátovat, například zvýraznit části textu tučně, prolinkovat části textu na jiné části webu jako jsou nadřazené kategorie apod. 

Mimo automatické nahrávání vygenerovaných popisů přes feed přímo do e-shopu je rovněž možné Xemelem generovat popisy do statického souboru ve formátu CSV tabulky (Excel).

Tento článek pro vás připravil náš partner Xemel. Specialista na XML feedy. 

Další článek
10 tipů na úpravu produktových obrázků s pomocí AI