Po vytvoření cenového vzorce nedochází v systému k žádné změně. Následně je třeba jej přiřadit danému produktu nebo skupině. Teprve poté dojde k jeho aplikování a projeví se dané změny.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, kterému chcete vzorec přiřadit.
  3. V záložce Popis, oddíl Ceny klikněte na rolovací nabídku Cenový vzorec.
  4. Z vyskakovacího okna zaškrtněte fajfkou vzorec, který chcete aplikovat.
  5. Uložte provedené změny.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna