Produkty, které nejsou naprosto samostatné, ale přináleží k danému produktu. Např. příslušenství k jízdnímu kolu je stojan. V e-shopu se zobrazuje v detailu produktu.

Pro zefektivnění plnění obsahu může administrátor využit pokročilé nástroje Přidat oboustranně (vytvoří se oboustranná vazba mezi přidaným produktem a produktem, do kterého je přidáváno) a Propojit vše (vytvoří se všechny kombinace přidaných produktů).