Označení produktu "Pouze pro dospělé" nemá žádný výstup do grafiky e-shopu. Tento produkt je ve výchozím stavu naprosto stejný, jako jakýkoli jiný. Označení slouží pouze k identifikaci produktu pro export do následujících systémů třetích stran:

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Přejděte do detailu konkrétního produktu, který chcete označit.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Rozšířené.
  5. Zaškrtněte pole Pouze pro dospělé.
  6. Provedené změny uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna