Profil

Na stránce profilu se zobrazují údaje aktuálně přihlášeného uživatele v administraci e-shopu.

Uživatel si může individuálně nastavit následující prvky:

  • Email pro komunikaci,
  • podpis,
  • jazyk administrace.

Změna přihlašovacího emailu

Přihlašovací email do uživatelského účtů nelze změnit. Je potřeba účet smazat a založit nový s novou emailovovu adresou.

Změna přihlašovacího emailu je možná pouze u majitele e-shopu. Více zde.

Změna hesla

Přihlášený uživatel

Přihlášený uživatel si může změnit stávající heslo ve svém profilu následujícím způsobem.

  1. Přejděte do sekce Můj účet / Profil.
  2. Vyplňte do polí své současné heslo a nové heslo.
  3. Provedené změny uložte.
  4. Poté budete automaticky odhlášeni a můžete se přihlásit do administrace s novým heslem.

Nepřihlášený uživatel

Pokud jste zapomněli své heslo do administrace, můžete si jej nechat nově vygenerovat systémem. Více zde.

Modul Uživatelé

Změnu hesla mohou provést i uživatelé administrace s právem přístupu do modulu Uživatelé. Více zde.

Jazyk administrace

Každý uživatel si může nastavit z vybraných možností vlastní jazyk administračního rozhraní.

Postup v administraci

  1. V menu administrace přejděte do sekce Můj účet / Profil.
  2. V otevíracím menu Jazyk administrace si zvolte preferovaný jazyk.
  3. Provedené změny uložte.

Tímto nastavením se ovlivní pouze jazyk prvků administrace (menu atd.), nikoli stránek e-shopu, které vidí zákazníci. Pouze u stavů objednávek a dostupností produktů se zobrazuje text hlavní jazykové mutace e-shopu.

Příklad: Pokud si jako jazyk administrace zvolíte češtinu a jazyková mutace na e-shopu bude angličtina, tak jednotlivé objednávky budou zobrazovat stavy Received, Sent apod.