U řady funkcí nastavujete jejich hodnoty z výběrového pole (např. u dostupnosti produktu). Pokud požadovaná hodnota ve výběru chybí, musíte ji nejdříve přidat do seznamu možností v nastavení. Abyste nemuseli tento seznam složitě hledat v menu administrace, proklikněte se do něj pomocí ikonky  .

Diskuse
Často se ptáte