Srovnávače a agregátory

Srovnávač je webová stránka, která shromažďuje nabídky zboží od jednotlivých e-shopů. Informace o produktech získává obvykle z dat, které jim poskytnete ve feedu. Na srovnávači je možné porovnat nabídky různých e-shopů nejen z hlediska ceny, ale také z hlediska zákaznického servisu, dostupnosti, bonusů k nákupu, spokojenosti nakupujících atd.

Pro koho je vhodná inzerce na srovnávačích zboží?

Pro většinu e-shopů nabízejících zboží, které má i konkurence. Tedy zboží, které nabízejí minimálně další 2 až 3 e-shopy.

Hotová propojení

Upgates podporuje přímé napojení na řadu srovnávačů. Podrobný přehled, možnosti registrace a další informace najdete v Propojení.

Další srovnávače - Existuje celá řada srovnávačů a agregátorů, která v nabídce propojení nemáme. Některé (zejména ty české) využívají pro import dat feed srovnávačů jako jsou Heureka, Zbozi.cz nebo Google Nákupy. Ty se staly standardem pro univerzální použití. 

Služba Mergado - V případě, že nelze využít žádný z hotových feedů, můžete napojit export Upgates do služby Mergado. Tato služba umožňuje data transformovat do formátu XML, jaký požaduje daný srovnávač nebo jiná služba třetích stran. Tímto způsobem se můžete napojit třeba na různé zahraniční srovnávače.

Export produktů do srovnávačů

Srovnávač potřebuje od e-shopu data ve formátu XML. XML feed je datový soubor sloužící k exportu produktů a všech potřebných doprovodných informací do srovnávačů a agregátorů zboží. Obsahuje název zboží, popis, cenu ale také skladovou dostupnost, parametry a další informace.

Produkty jsou v XML feedech identifikovány podle hodnoty ITEM_ID, resp. G:ID. Ve výchozím stavu se jedná o databázové ID produktu v e-shopu. To zůstává stále stejné, dokud nedojde ke smazání produktu. Pokud by se produkt smazal a založil znovu se stejným kódem, pak bude jeho ID odlišné. Stejné chování je také u  variant produktů.

Hodnotu ITEM_ID si lze zobrazit a vyhledávat podle ní ve sloupci Item_ID v seznamu produktů. Sloupec je potřeba si nejprve aktivovat, více zde.

Vybrané feedy umožňují nastavení hodnoty, která se bude používat pro identifikátor ITEM_ID. Více zde.

Export produktů do srovnávačů je dostupný až po přechodu na ostrý provoz. Více zde.

Pokud používáte více jazykových mutací, každá z nich bude generovat svůj vlastní feed pro srovnávače jako je tomu na příkladu níže.

Aktivace XML feedu

 1. Feed si vyberete z nabídky v modulu Produkty / Export (pravidelný).
 2. V oddílu Srovnávače a agregátory se prokliknete do konkrétního propojení, např. Heureka.
 3. Zde najedete do oddílu Export produktů s nabídkou feedů.
 4. Kliknutím na tlačítko Aktivovat si vyberete ty feedy, které chcete využívat. 

  Feed se začne generovat až po přechodu vašeho e-shopu na ostrou doménu (vyžadují to samotné srovnávače).

 5. Zkopírujte konkrétní URL adresu do administračního prostředí srovnávače. URL adresy jsou generovány automaticky a nelze je ručně upravit.

Jak často se feedy aktualizují?

XML feed se aktualizuje čtyřikrát denně. Aktualizace začíná vždy ve 4, 10, 16 a 22 hodin a může trvat až 1 hodinu.

Tzn. pokud si aktivujete feed v 14 hod, do srovnávače se začnou exportovat první data až za dvě hodiny. 

Důvodem toho, proč nedochází k exportu dat častěji je náročnost generování XML feedu a vliv na výkon samotného serveru.

U aktivních feedů systém provádí kontrolu, jestli dochází k jejich stahování. Pokud feed nikdo nestáhne po dobu jednoho měsíce, pak systém dočasně pozastaví jeho generování.

Při následném pokusu o stažení feedu systém zahlásí chybu 503 Service Temporarily Unavailable. Systém poté automaticky zařadí tento feed mezi aktivní. Během následujícího cyklu pravidelné aktualizace feedů dojde k jeho vygenerování.

Bezpečnost

Generovaná URL adresa XML feedu obsahuje unikátní token (např. ..../feed-heureka-385fe19o6d.xml), který zajistí, že vaše data nezneužije nikdo jiný než ten, komu je sami poskytnete.

Chybějící položky

Pokud se ve feedu neposílají nějaké položky, ujistěte se, že jsou správně nastavené dle návodu zde.

Deaktivace feedu při jeho nevyužívání

Pokud srovnávač měsíc nepřistoupí na URL adresu feedu a nestáhne si žádná data, dojde k jeho automatické deaktivaci. Pokud však kdykoli v budoucnu srovnávač na URL adresu feedu přistoupí, znovu se aktivuje a začne poskytovat data. Data se odešlou opět ve výše nastavených časových intervalech.

Jaké produkty jdou do srovnávačů?

V případě, že počet produktů ve vašem e-shopu neodpovídá počtu položek v XML feedu, obvykle bude důvod v jednom z případů níže.

Omezení na produkty skladem

Srovnávače si vybírají jen ty produkty, které máte skladem. Proč také srovnávat něco, co si zákazník nakonec nemůže koupit?

Pouze srovnávače Google nákupy a Zboží přijímají také nedostupné produkty.

Maximální doba do expedice

Srovnávače se orientují podle hodnoty Maximální doba do expedice, kterou si lze nastavit u jednotlivých dostupností. Řeší ji srovnávače Heureka, Zbozi.cz, Glami a další podobné, založené na jejich feedech. Při stanovení dostupnosti produktu se srovnávače neorientují podle typu dostupnosti (jako např. Google Nákupy), ale podlu počtu dnů, které máte do vyskladnění produktu. Nastavení provedete dle návodu Maximální doba do expedice.

Každý srovnávač zpracovává dodané informace podle svých vlastních postupů. Heuréka řeší jen max. dobu do expedice (pokud ji zadáte 3 a doručení 7, tak si Heuréka vezme pouze číslo 3).

Jiné srovnávače např. sečtou expedici a doručení a vezmou si konečné číslo. Informace jak srovnávače pracují s daty najdete v jejich dokumentaci.

Není ve feedu produkt, který hledáte?

Do srovnávačů se posílají pouze produkty, které je možné na e-shopu vložit do košíku.

 1. Produkt má zaškrtnuto Zobrazit na e-shopu (více zde).
 2. Produkt má zaškrtnuto Zobrazit v jazyku (více zde). 
 3. Produkt lze vložit do košíku (více zde).
 4. Produkt má nastavenou dostupnost a je dle dokumentace možné jej zobrazovat na e-shopu (Vybraná propojení / nápověda o Optimalizacích, více zde).
 5. Produkt má varianty. V tom případě se do feedu posílají pouze varianty nikoli hlavní produkt.
 6. Produkt není zakázaný pro srovnávače (viz. dále).

Zakázání konkrétního produktu pro srovnávače

Vybrané produkty můžete zakázat pro export do srovnávače pomocí vlastního pole. Např. Google Nákupy - yn_google_merchant, Heureka - zobrazení produktu apod. Více informací najdete v nápovědě Optimalizace pro srovnávače.

Aby se konkrétní položka neexportovala do feedu, pak ji nastavte pole pro daný srovnávač jako odškrtnuté.

Optimalizace pro srovnávače

Informace ve feedu produktů můžete před jejich odesláním do srovnávačů optimalizovat. Nicméně logika systému je taková, že feed se snaží maximálně využít standardního obsahu, který se zobrazuje na e-shopu. V takovém případě se do srovnávače základní hodnota pošle a tu si můžete doladit v administračním rozhraní srovnávače. Efektivnější způsob je samozřejmě řešit optimalizaci na straně administrace e-shopu.

Princip optimalizace

Optimalizaci se provádí tak, že běžný obsah přepíšete předdefinovaným vlastním polem pro daný srovnávač. Některá pole jsou již ve výchozím stavu založená.

Zde je návod, jak si založit předdefinované vlastní pole a následně vyplnit jeho hodnotu.

Postup v administraci

 1. Zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte produkt, který chcete upravovat.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Najeďte do oddílu Vlastní pole.
 5. Zjistěte, zda vámi požadované pole je založené v nabídce vlastních polí. Pokud ano, vyplňte do pole hodnotu na základě definice tohoto pole v nápovědě. Některá pole umožňují výběr z definovaných hodnot, zatímco u jiných polí je potřeba zadat hodnoty ručně.
 6. Pokud vlastní pole zatím založené není, proveďte jeho založení v nastavení vlastních polí. Více o nastavení předdefinovaných vlastních polí najdete zde.
 7. Uložte změny.

Provedené změny se ve srovnávačích neprojeví ihned, ale až s určitým časovým odstupem. Více o generování XML feedů do srovnávačů v nápovědě zde.

Možnosti definování polí

Seznam předdefinovaných polí, které lze u daného srovnávače nastavit, naleznete v administraci e-shopu v sekci Nastavení / Vlastní pole / Produkty.

V horní části stránky se nachází seznam aktivních vlastních polí. V nich se mohou nacházet pole pro srovnávače i vlastní pole s jinou funkčností.

Pod aktivními poli najdete oddíl se všemi předdefinovanými poli. Název pole je vždy složený ze jména srovnávače a názvu tagu nebo funkce. Vybrat správné pole vám pomůže nápověda zobrazená na řádku předdefinovaného pole.

Přidání nového pole provedete obecným způsobem, více zde. Po jeho přidání stačí přejít do detailu produktu a vyplnit pole podle možností, které podporuje daný srovnávač. Více zde.

Do XML feedu lze exportovat pouze předdefinovaná pole pro daný srovnávač. Pouze ty systém správně spáruje s danou hodnotou.

Více informací o konkrétních možnostech nastavení najdete v jednotlivých nápovědách srovnávačů.

Cena

Srovnávače přijímají informace o ceně za nejmenší objednatelné množství. Pokud prodáváte zboží po kusech, odesílá se jim cena za 1 kus. V případě, že máte nejmenší objednatelné množství 10 ks, není možné ve feedu zasílat cenu za 1 kus, protože je irelevantní a není možné si za tuto cenu minimální objednatelné množství zakoupit. Toto systém zohledňuje. Více zde.

Akční cena

Do vybraných srovnávačů se navíc posílá také informace o akční ceně produktu pouze pokud je nižší, než ta, za kterou prodáváte běžně a produkt je zároveň označený štítkem akce. V případě, že je akční cena vyšší než běžná, tak se do feedu vůbec nepošle, protože se ve skutečnosti nejedná o akci. Více zde.

Varianty produktů

Optimalizovat jednotlivé varianty produktů můžete pomocí vlastních polí v rámci jednotlivých variant. Více zde.

Minimální objednatelné množství produktů

Do feedu pro Google se vždy posílá cena za minimální objednatelné množství.

Do feedů pro ostatní srovnávače se ve výchozím stavu také odesílá cena za minimální objednatelné množství. Tento způsob lze změnit zaškrtnutím pole Zobrazit ceny za jednotku produktu ve výchozím ceníku. Poté se bude odesílat do feedu cena za jednotku produktu. Více zde.

Zobrazení cen za minimální koupitelné množství vyžadují srovnávače zboží, aby docházelo ke správnému informování zákazníka. V případě odesílání cen za jednotku produktu mohou srovnávače následně zablokovat váš e-shop, jelikož vyžadují zasílat cenu za minimální množství produktu, které lze zakoupit.

Ignorování tagů

Ve feedu se mohou odesílat také tagy, které konkrétní srovnávač nevyžaduje. Je tomu proto, že jeden feed může používat více srovnávačů. Data, která konkrétní srovnávač nevyžaduje jsou jím ignorována. Použije pouze ty, která jsou pro něj určené.

Nastavení ITEM_ID ve feedech

U vybraných feedů si lze nastavit hodnoty, které se budou používat pro identifikátor ITEM_ID.

Typ identifikátoru ITEM_ID by měl zůstat stejný po celou dobu. Je tedy vhodné si jej nastavit během zprovoznění e-shopu a poté jej už neměnit. V opačném případě by u jednotlivých srovnávačů došlo k odpárování stávajících položek.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Doplňky.
 2. Přejděte na konkrétní doplněk, jehož feed si přejete nastavit (např. Heureka).
 3. Na stránce doplňku přejděte do oddílu Export produktů.
 4. V poli ITEM_ID formát zvolte jednu z možností:
  • ID: použije se databázové ID produktu v e-shopu. Např. <ITEM_ID>1</ITEM_ID>.
  • ID s prefixem upgates_: použije se databázové ID s prefixem upgates_. Tento prefix nelze změnit. Např. <ITEM_ID>upgates_1</ITEM_ID>.
  • Kód: Použije se kód produktu. Srovnávače vyžadují, aby kód byl unikátní a zůstal po celou dobu neměnný. Např. <ITEM_ID>kod12345</ITEM_ID>.
  • Provedené změny uložte.
  Na této stránce

  Další zdroje informací

  Facebook poradna

  Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

  Přejít do poradny

  Akademie

  Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

  Přejít do akademie

  Novinky z Blogu

  Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

  Přejít do blogu

  Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

  Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

  Zákaznická podpora