Propojení služeb s Upgates

Přidání nového propojení na externí službu do administrace tzv. "na klik" získá zákazník možnost rychle aktivovat doplněk přímo v Upgates. 

Propojení ve spolupráci s Upgates "na klik"

Jak bude doplněk vypadat?

V administraci e-shopů přidáme dlaždici pro aktivaci vašeho propojení. Jednotlivé možnosti dlaždic jsou popsány zde. Stejně tak bude umístěn do sekce Doplňky na webové stránky Upgates.

Kolik to bude stát?

Potřebné kódování související s přidáním vašeho propojení do systému Upgates provedeme zdarma v případě, že bude služba připojena do 12 měsíců od zahájení její implementace. Pokud dojde ke zdržení ze strany Upgates (jako je např. čekání na aktualizaci) bude tato doba prodloužena. Když bude napojování trvat více než 12 měsíců, bude Upgates po provozovateli služby vyžadovat proplacení souvisejících nákladů při hodinové sazbě 1200 Kč / h bez DPH.  

Co od vás budeme potřebovat?

  1. Prosíme o podrobný popsání celé vaší funkčnosti. Více zde.
  2. S jakými daty od nás pracujete?
  3. Využíváte API(jaké Endpointy - čtení/zápis) / Využíváte feedy / Využíváte nějaký vlastní JS-Pixel(jak funguje jaké proměné od nás využívá)?
  4. Pokud využíváte API jak často potřebujete volat a k čemu konkrétní Enpointy potřebujete?
  5. Pokud využíváte vlastní JS, je pro všehny eshopy stejný a liší se pouze parametrem např. pro identifikaci konrétního účtu/eshopu u vás? Je vázán JS na doménu? A tím pádem bude potřeba vytvořit více účtu na vaší straně, nebo je možná spravovat u vás projekty/eshopy a ke každému pouze vygenerovat identifikátor, který se vloží do JS?

Následně bude žádost interně posouzena z naší strany. Ověříme funkčnost, vytěžování systému atd. V případě zjištění problematických částí u propojení vás vyzveme k jejich odstranění nebo úpravě.

Tyto údaje nám zašlete skrze testovací projekt na technické oddělení (návod).

Podrobnosti

Multidoménovost a multijazyčnost e-shopu

E-shop si může v průběhu svého provozu na platformě Upgates upravit své domény a jazyky (změnit, přidat nebo odebrat). V propojení je potřeba zohlednit tuto možnost, aby nedošlo k nefunkčnosti z těchto důvodů. V případě změny domén a/nebo jazyků si může následně klient deaktivovat a poté znovu aktivovat vaše propojení, aby se odeslaly aktuální údaje o doméně a jazyku. Případně navrhněte vlastní způsob řešení této situace, který je pro vás vhodný.

Podrobný popis funkcionality propojení

Specifikace můžeme rozdělit do několika kategorií podle toho, s jakou oblastí bude propojení pracovat:

  1.  API: potřebujete pracovat s API klientova projektu (stahovat nebo porovnávat objednávky, produkty či kategorie; pracovat se zákazníky e-shopu nebo jiné viz. možnosti API).
  2. Javascript: potřebujete do projektu vložit vlastní javascriptový konverzní kód.
  3. Nastavení v administraci: potřebujete, aby klient v administraci svého e-shopu specifikoval nastavení propojení.

Dle potřeby je možné využít kombinaci výše popsaných možností.

Následuje detailní popis jednotlivých oblastí, se kterými může propojení pracovat.

API využívané propojením

  1. Potřebujeme soupis API sekcí, do kterých propojení vyžaduje přístup.
  2. Klient bude při aktivaci obeznámen, k čemu dává souhlas (s přístupy do konkrétních API sekcí).
  3. Klient aktivuje v administraci doplněk, který mu automaticky vytvoří nový API přístup pro vaši službu.
  4. Systém tento API přístup (login, klíč) automaticky zašle na API ENDPOINT na vaší straně a vy si ho uložíte. Po celou dobu aktivního propojení nebude mít klient možnost smazat přístupy jiným způsobem než deaktivací propojení.
  5. Pokud klient deaktivuje doplněk (propojení), deaktivují se také všechny přístupy pro vaší službu a všechna související nastavení.
  6. Veškerá využití API zkontrolujeme. V případě potřeby vás požadáme o konkrétní optimalizaci podle našich doporučení. Např. stahování pouze vybraných dat namísto všech; nestahovat data po jednom objektu, ale použít stránkování apod.

API ENDPOINT
Informace budeme zasílat na vaše rozhraní ve vámi požadovaném formátu.

Můžeme zasílat data v JSON formátu, případně další informace dle domluvy:

json
{
"login": "propojeni" // API login pro vaši konkrétní službu,
"key": "******" // API klíč pro vaši konkrétní službu,
"project_name": "NAZEV-PROJEKTU",
"api_url": "https://NAZEV-PROJEKTU.admin.ZNACKA-SERVERU.upgates.com/api/v2",
"language": "cz" // jazyk administrace, ve kterém byl doplněk aktivován. Momentálně jsou možné jazyky **cz, sk, en**.
}

Javascript využívaný propojením

Zašlete nám javascriptový konverzní kód včetně popisu jeho funkčnosti. Např. při kterých eventech se používá atd.

Pokud skript ke své funkčnosti využívá cookies, pak potřebujeme upřesnit, o jaký typ volitelných cookies se jedná (analytické, personalizované nebo reklamní). A také jakým způsobem se skript chová, pokud je zamítnuto používání cookies daného typu. Ke zjištění aktuálního stavu povolení pro cookies a případné změny lze použít dynamické zástupce konverzních kódů. Více zde.

Během aktivace propojení přidáme automaticky tento konverzní kód do šablon v příslušné sekci.

Při deaktivaci propojení se všechna nastavení (parametry) smažou.

Konverzní kód je možné vložit následujícími způsoby podle potřeb jeho nastavení:

  • Přidání: váš kód je zcela unikátní pro každý projekt. Propojení nemůže být na aktivaci, jelikož klient musí od vás kód zkopírovat a vložit ho do naší sekce Vlastní konverzní kódy.
    • Zkuste upravit svůj javascriptový kód, aby šel použít způsobem popsaným níže (např. všechno individuální nastavení dát do skriptu na vaší straně, který se u nás jenom načte).
  • Aktivace: váš kod je téměř stejný, liší se pouze některými parametry. Např. identifikace e-shopu (shop_id), pro každý jazyk je jiná URL adresa pro načítání JS apod.
    • Tyto parametry bude moci klient zadat po aktivaci propojení. Poté přesměrujeme klienta na stránku propojení , kde se tyto parametry zadávají.
    • Jakmile budou potřebné parametry zadány, konverzní kód se automaticky vloží na příslušná místa.

Nastavení v administraci využívané propojením

V případě potřeby vám vytvoříme v administraci vlastní stránku, která se klientovi zobrazí po aktivaci propojení. Podle inviduální domluvy doplníme na tuto stránku potřebná nastavení.

Na stránce mohou být odkazy do administrace vašeho vlastního systému.