Propojení služeb s Upgates

Přidání nového propojení na externí službu lze v systému Upgates realizovat dvěma způsoby:

 1. Propojení ve spolupráci s Upgates
 2. Propojení bez účasti Upgates

Detaily k jednotlivým způsobům uvádíme níže.

1. Propojení ve spolupráci s Upgates

  • V administraci e-shopů přidáme dlaždici pro aktivaci vašeho propojení. Jednotlivé možnosti dlaždic jsou popsány zde.
   • Konkrétní typ dlaždice záleží na druhu vašeho propojení a bude upřesněn po našem vyhodnocení.
   • Dlaždice přesměruje klienta k podrobnému návodu, jak propojení úspěšně dokončit. Návod poskytne všechny informace o jednotlivých krocích, které je potřeba vykonat.
  • Účtování pravidelných poplatků za aktivované propojení se provádí odečítáním částky z peněženky e-shopu klienta.
  • Agentura si musí založit svůj účet na Marketplace (více zde). My vám poté přiřadíme všechna vaše propojení k tomuto Marketplace účtu.
   • Tímto způsobem uvidíte využití svých propojení (kolik e-shopů je má aktivní, detaily využití atd.).
   • Poplatky za aktivní propojení se budou přičítat k provizím v Marketplace. Následně si agentura může požádat o jejich proplacení. Více zde.
  • Podrobné požadavky ohledně propojení a souvisejících záležitostí, které od vás budeme vyžadovat, jsou popsány zde.
  • V případě schválení vašeho propojení dojde z naší strany k marketingové podpoře následujícími způsoby:
   • Aktivní propagace na podpoře a obchodním oddělení.
   • Propagace na Facebooku a sociálních sítích.
   • Informování e-shoperů v newsletterech.
   • Článek na stránkách Upgates.cz.
   • Informování nových e-shopů ohledně dostupných propojení v obsahu námi zasílaných emailů.
   • A podobné způsoby propagace.
  • Potřebné kódování související s přidáním vašeho propojení do systému Upgates provedeme zdarma.
  • Tímto způsobem si zákazník nebude muset připlácet za doplněk API, pokud je potřeba pro funkčnost propojení.

2. Propojení bez účasti Upgates

  • Veškeré detaily si dohodne klient přímo s agenturou poskytující dané propojení.
  • Propojení je možné propagovat pouze v sekci Propojení na stránkách Upgates.cz, nikoliv přes administraci e-shopů. Dodatečnou marketingovou podporu neposkytujeme.
  • Pokud propojení využívá API e-shopu, pak se budou na data přenesená přes API vztahovat aktuálně platná omezení. Více zde.

Porovnání způsobů propojení

Propojení ve spolupráci s Upgates Propojení bez účasti Upgates
Aktivace propojení v administraci e-shopu Ano (dlaždice podle typu propojení) Ne
Platba za propojení Klient platí poplatek Upgates. Agentuře proplatíme provize z Marketplace za daná propojení. Klient platí poplatek agentuře
Marketingová podpora od Upgates Ano (více možností marketingové podpory) Ne (pouze přidání do sekce Propojení na stránkách Upgates)
Kódování v systému Upgates pro přidání propojení Zdarma Ne
Data přenášená propojením přes API Zdarma Aplikují se aktuálně platná API omezení

Požadavky na propojení přes Upgates

Pro přidání nového propojení do administrace e-shopů od vás budeme potřebovat následující:

 • Podrobný popis funkcionality propojení. Více zde.
 • Logo SVG, PDF nebo PNG s průhledným pozadím.
 • Textový návod s obrázky nebo videonávod umístěný na vašem webu, který budete posílat klientům.
 • Poskytnete nám testovací prostředí svého propojení. V něm si ověříme funkčnost a technické záležitosti propojení.
 • Umístění loga Upgates na vaše stránky s odkazem na dané propojení.

Následně bude žádost interně posouzena z naší strany. Ověříme funkčnost, vytěžování systému atd. V případě zjištění problematických částí u propojení vás vyzveme k jejich odstranění nebo úpravě.

Podrobný popis funkcionality propojení

Specifikace můžeme rozdělit do několika kategorií podle toho, s jakou oblastí bude propojení pracovat:

 1.  API: potřebujete pracovat s API klientova e-shopu (stahovat nebo porovnávat objednávky, produkty či kategorie; pracovat se zákazníky e-shopu nebo jiné viz. možnosti API).
 2. Javascript: potřebujete do e-shopu vložit vlastní javascriptový konverzní kód.
 3. Nastavení v administraci: potřebujete, aby klient v administraci svého e-shopu specifikoval nastavení propojení.

Dle potřeby je možné využít kombinaci výše popsaných možností.

Následuje detailní popis jednotlivých oblastí, se kterými může propojení pracovat.

API využívané propojením

 • Potřebujeme soupis API sekcí, do kterých propojení vyžaduje přístup.
 • Předpokládané požadavky na API (počet dotazů, četnost atd.). Např. jestli si každý den budete stahovat informace o všech produktech, zda-li si každých x minut budete stahovat objednávky z e-shopu apod.
  Tyto informace jsou pro nás důležité kvůli optimalizaci API napojení a vytížení serverů.
 • Klient bude při aktivaci obeznámen, k čemu dává souhlas (s přístupy do konkrétních API sekcí).
 • Klient aktivuje v administraci doplněk, který mu automaticky vytvoří nový API přístup pro vaši službu.
 • Systém tento API přístup (login, klíč) automaticky zašle na API ENDPOINT na vaší straně a vy si ho uložíte. Po celou dobu aktivního propojení nebude mít klient možnost smazat přístupy jiným způsobem než deaktivací propojení.
 • Pokud klient deaktivuje doplněk (propojení), deaktivují se také všechny přístupy pro vaší službu a všechna související nastavení.
 • Veškerá využití API zkontrolujeme. V případě potřeby vás požadáme o konkrétní optimalizaci podle našich doporučení. Např. stahování pouze vybraných dat namísto všech; nestahovat data po jednom objektu, ale použít stránkování apod.

API ENDPOINT
Informace budeme zasílat na vaše rozhraní ve vámi požadovaném formátu.

Můžeme zasílat data v JSON formátu, případně další informace dle domluvy:

json
{
"login": "propojeni" // API login pro vaši konkrétní službu,
"key": "******" // API klíč pro vaši konkrétní službu,
"project_name": "NAZEV-PROJEKTU",
"api_url": "https://NAZEV-PROJEKTU.admin.ZNACKA-SERVERU.upgates.com/api/v2",
"language": "cz" // jazyk administrace, ve kterém byl doplněk aktivován. Momentálně jsou možné jazyky **cz, sk, en**.
}

Javascript využívaný propojením

Zašlete nám javascriptový konverzní kód včetně popisu jeho funkčnosti. Např. při kterých eventech se používá atd. Soupis možných eventů je popsán v naší dokumentaci pro konverzní kódy (více zde).

Během aktivace propojení přidáme automaticky tento konverzní kód do šablon v příslušné sekci.

Při deaktivaci propojení se všechna nastavení (parametry) smažou.

Konverzní kód je možné vložit následujícími způsoby podle potřeb jeho nastavení:

 • Přidání: váš kód je zcela unikátní pro každý e-shop. Propojení nemůže být na aktivaci, jelikož klient musí od vás kód zkopírovat a vložit ho do naší sekce Vlastní konverzní kódy.
  • Zkuste upravit svůj javascriptový kód, aby šel použít způsobem popsaným níže (např. všechno individuální nastavení dát do skriptu na vaší straně, který se u nás jenom načte).
 • Aktivace: váš kod je téměř stejný, liší se pouze některými parametry. Např. identifikace e-shopu (shop_id), pro každý jazyk je jiná URL adresa pro načítání JS apod.
  • Tyto parametry bude moci klient zadat po aktivaci propojení. Poté přesměrujeme klienta na stránku propojení , kde se tyto parametry zadávají.
  • Jakmile budou potřebné parametry zadány, konverzní kód se automaticky vloží na příslušná místa.

Nastavení v administraci využívané propojením

Vytvoříme vám v administraci vlastní stránku, která se klientovi zobrazí po aktivaci propojení. Podle inviduální domluvy doplníme na tuto stránku potřebná nastavení.

Na stránce mohou být odkazy do administrace vašeho vlastního systému.