Propojení služeb s Upgates

Přidání nového propojení na externí službu lze v systému Upgates realizovat dvěma způsoby:

 1. Propojení ve spolupráci s Upgates:
  • V administraci e-shopů přidáme dlaždici pro aktivaci vašeho propojení. Jednotlivé možnosti dlaždic jsou popsány zde.
   • Konkrétní typ dlaždice záleží na druhu vašeho propojení a bude upřesněn po našem vyhodnocení.
   • Dlaždice přesměruje klienta k podrobnému návodu, jak propojení úspěšně dokončit. Návod poskytne všechny informace o jednotlivých krocích, které je potřeba vykonat.
  • Můžete si zvolit způsob účtování pravidelných poplatků za aktivované propojení podle toho, kdo bude tyto poplatky hradit:
   • Klient: Upgates bude poplatek odečítat z peněženky konkrétního e-shopu klienta.
   • Agentura: tento způsob je možný pouze když má agentura založený svůj účet na Marketplace (více zde).
    • Na Marketplace se může peněženka agentury dostat do mínusové částky (automaticky se budou odečítat peníze za aktivovaná propojení).
    • Na konci měsíce vystaví Upgates agentuře fakturu na tuto částku, nebo si agentura dobije svou Marketplace peněženku (bude upřesněno).
  • Podrobné požadavaky ohledně propojení a souvisejících záležitostí, které od vás budeme vyžadovat, jsou popsány zde.
  • V případě schválení vašeho propojení dojde z naší strany k marketingové podpoře následujícími způsoby:
   • Aktivní propagace na podpoře a obchodním oddělení.
   • Propagace na Facebooku a sociálních sítích.
   • Informování e-shoperů v newsletterech.
   • Článek na stránkách Upgates.cz.
   • Informování nových e-shopů ohledně dostupných propojení v obsahu námi zasílaných emailů.
   • A podobné způsoby propagace.
  • Potřebné kódování související s přidáním vašeho propojení do systému Upgates provedeme zdarma.
  • Tímto způsobem si zákazník nebude muset připlácet za doplněk API, pokud je potřeba pro funkčnost propojení.
 2. Propojení bez účasti Upgates:
  • Veškeré detaily si dohodne klient přímo s agenturou poskytující dané propojení.
  • Propojení je možné propagovat pouze v sekci Propojení na stránkách Upgates.cz, nikoliv přes administraci e-shopů. Dodatečnou marketingovou podporu neposkytujeme.
  • Pokud propojení využívá API e-shopu, pak se budou na data přenesená přes API vztahovat aktuálně platná omezení. Více zde.

V obou těchto případech je potřeba počítat s tím, že naše platforma umožňuje využít pro jeden e-shop více domén a jazyků.

Porovnání způsobů propojení

Propojení ve spolupráci s Upgates Propojení bez účasti Upgates
Aktivace propojení v administraci e-shopu Ano (dlaždice podle typu propojení) Ne
Platba za propojení Klient platí poplatek Upgates Klient platí poplatek agentuře
Marketingová podpora od Upgates Ano (více možností marketingové podpory) Ne (pouze přidání do sekce Propojení na stránkách Upgates)
Kódování v systému Upgates pro přidání propojení Zdarma Ne
Data přenášená propojením přes API Zdarma Aplikují se aktuálně platná API omezení

Požadavky na propojení přes Upgates

Pro přidání nového propojení do administrace e-shopů od vás budeme potřebovat následující:

 • Podrobný popis funkcionality propojení. Více zde.
 • Logo SVG, PDF nebo PNG s průhledným pozadím.
 • Textový návod s obrázky nebo videonávod umístěný na vašem webu, který budete posílat klientům.
 • Poskytnete nám testovací prostředí svého propojení. V něm si ověříme funkčnost a technické záležitosti propojení.
 • Umístění loga Upgates na vaše stránky s odkazem na dané propojení.
 • Předpokládané požadavky na API (počet dotazů, četnost atd.).

Následně bude žádost interně posouzena z naší strany. Ověříme funkčnost, vytěžování systému atd. V případě zjištění problematických částí u propojení vás vyzveme k jejich odstranění nebo úpravě.

Multidoménovost a multijazyčnost e-shopu

E-shop si může v průběhu svého provozu na platformě Upgates upravit své domény a jazyky (změnit, přidat nebo odebrat). V propojení je potřeba zohlednit tuto možnost, aby nedošlo k nefunkčnosti z těchto důvodů. V případě změny domén a/nebo jazyků si může následně klient deaktivovat a poté znovu aktivovat vaše propojení, aby se odeslaly aktuální údaje o doméně a jazyku. Případně navrhněte vlastní způsob řešení této situace, který je pro vás vhodný.

Podrobný popis funkcionality propojení

Specifikace můžeme rozdělit do několika kategorií podle toho, s jakou oblastí bude propojení pracovat:

 1.  API: potřebujete pracovat s API klientova projektu (stahovat nebo porovnávat objednávky, produkty či kategorie; pracovat se zákazníky e-shopu nebo jiné viz. možnosti API).
 2. Javascript: potřebujete do projektu vložit vlastní javascriptový konverzní kód.
 3. Nastavení v administraci: potřebujete, aby klient v administraci svého e-shopu specifikoval nastavení propojení.

Dle potřeby je možné využít kombinaci výše popsaných možností.

Následuje detailní popis jednotlivých oblastí, se kterými může propojení pracovat.

API využívané propojením

 • Potřebujeme soupis API sekcí, do kterých propojení vyžaduje přístup.
 • Klient bude při aktivaci obeznámen, k čemu dává souhlas (s přístupy do konkrétních API sekcí).
 • Klient aktivuje v administraci doplněk, který mu automaticky vytvoří nový API přístup pro vaši službu.
 • Systém tento API přístup (login, klíč) automaticky zašle na API ENDPOINT na vaší straně a vy si ho uložíte. Po celou dobu aktivního propojení nebude mít klient možnost smazat přístupy jiným způsobem než deaktivací propojení.
 • Pokud klient deaktivuje doplněk (propojení), deaktivují se také všechny přístupy pro vaší službu a všechna související nastavení.
 • Veškerá využití API zkontrolujeme. V případě potřeby vás požadáme o konkrétní optimalizaci podle našich doporučení. Např. stahování pouze vybraných dat namísto všech; nestahovat data po jednom objektu, ale použít stránkování apod.

API ENDPOINT
Informace budeme zasílat na vaše rozhraní ve vámi požadovaném formátu.

Můžeme zasílat data v JSON formátu, případně další informace dle domluvy:

json
{
"login": "propojeni" // API login pro vaši konkrétní službu,
"key": "******" // API klíč pro vaši konkrétní službu,
"project_name": "NAZEV-PROJEKTU",
"api_url": "https://NAZEV-PROJEKTU.admin.ZNACKA-SERVERU.upgates.com/api/v2",
"language": "cz" // jazyk administrace, ve kterém byl doplněk aktivován. Momentálně jsou možné jazyky **cz, sk, en**.
}

Javascript využívaný propojením

Zašlete nám javascriptový konverzní kód včetně popisu jeho funkčnosti. Např. při kterých eventech se používá atd.

Pokud skript ke své funkčnosti využívá cookies, pak potřebujeme upřesnit, o jaký typ volitelných cookies se jedná (analytické, personalizované nebo reklamní). A také jakým způsobem se skript chová, pokud je zamítnuto používání cookies daného typu. Ke zjištění aktuálního stavu povolení pro cookies a případné změny lze použít dynamické zástupce konverzních kódů. Více zde.

Během aktivace propojení přidáme automaticky tento konverzní kód do šablon v příslušné sekci.

Při deaktivaci propojení se všechna nastavení (parametry) smažou.

Konverzní kód je možné vložit následujícími způsoby podle potřeb jeho nastavení:

 • Přidání: váš kód je zcela unikátní pro každý projekt. Propojení nemůže být na aktivaci, jelikož klient musí od vás kód zkopírovat a vložit ho do naší sekce Vlastní konverzní kódy.
  • Zkuste upravit svůj javascriptový kód, aby šel použít způsobem popsaným níže (např. všechno individuální nastavení dát do skriptu na vaší straně, který se u nás jenom načte).
 • Aktivace: váš kod je téměř stejný, liší se pouze některými parametry. Např. identifikace e-shopu (shop_id), pro každý jazyk je jiná URL adresa pro načítání JS apod.
  • Tyto parametry bude moci klient zadat po aktivaci propojení. Poté přesměrujeme klienta na stránku propojení , kde se tyto parametry zadávají.
  • Jakmile budou potřebné parametry zadány, konverzní kód se automaticky vloží na příslušná místa.

Nastavení v administraci využívané propojením

Vytvoříme vám v administraci vlastní stránku, která se klientovi zobrazí po aktivaci propojení. Podle inviduální domluvy doplníme na tuto stránku potřebná nastavení.

Na stránce mohou být odkazy do administrace vašeho vlastního systému.