Administrace slouží k vyplňování obsahu e-shopu a pro správu obchodu.

Moduly

Je rozdělená do jednotlivých modulů. Každý modul spravuje konkrétní část funkcionality e-shopu. Např. modul Designer se stará o vzhled e-shopu.

Menu administrace

Seznam modulů najdete v levé části rozhraní v menu administrace.

  1. Otevření / zavření menu (možnost přepnutí menu do úsporné podoby. Podkategorie se zobrazí po najetí myší na konkrétní kategorii).
  2. Moduly pro správu obchodu.
  3. Moduly pro správu obsahových a grafických věcí.
  4. Různá nastavení e-shopu a propojení.
  5. Moduly pro správu uživatelského účtu.
  6. Informace o stavu peněženky a testovací verze zdarma.

Menu modulu

Moduly jako Kategorie, Designer nebo Soubory obsahují menu, které slouží pouze pro účely daného modulu. Menu lze také zavřít pomocí ikony křížku (bod 1) a obsahuje kategorie s proklikem na detail (bod 2).

Obsah modulu je občas potřeba pro lepší přehlednost rozdělit do více částí. Překlikávat se mezi nimi můžete pomocí záložek.

Oddíly

Obsah modulu může být pro přehlednost rozdělen do menších tématických oddílů. Po kliknutí na název se oddíl otevře nebo zavře.

Oddíl lze také zobrazit pomocí funkčního tlačítka rozcestník. Vyberte ho v otevíracím menu. Stránka se naroluje na začátek oddílu. 

Pokud klikní na hlavní kulaté tlačítko rozcestníku, všechny oddíly na stránce zavřete. Po následujícím kliknutí naopak otevřete.

Funkční tlačítka

Nacházejí se na pravé straně rozhraní administrace. Pracují s daty daného modulu. Po najetí myší na některá tlačítka se může otevřít podnabídka s další funkcionalitou.

Poslední tlačítko se zobrazí tehdy, pokud začnete na stránce scrollovat níže. Tlačítkem se vrátíte znovu na začátek.

Diskuse
Často se ptáte