Průběh objednávky systémem platebních bran funguje následovně:

  1. Zákazník objedná na e-shopu zboží
  2. Vystaví se mu dokument objednávka
  3. Zákazník se přesune do platební brány
  4. Provede platbu v systému poskytovatele finančních služeb.
  5. Vrátí se zpět do e-shopu na stránku s potvrzením úspěšné platby.
  6. V administraci vašeho e-shopu se zobrazí stav Platba úspěšná. Jste tedy o všem informováni a není třeba ručně měnit stavy objednávky.