Provoz ve zkušební verzi e-shopu

V rámci 30ti-denní zkušební doby jsou na UPgates aktivovány všechny funkce, tedy i možnost propojení na Pohodu. Pohodu je tedy možné bezplatně využívat pro pravidelné a automatické importy a exporty dat.

Kompatibilita

Ověřte, zda používáte system Windows Server 2008 a vyšší na serverech a Windows Vista a vyšší na osobních počítačích (konektor na starších verzích neběží).

Ke stažení

UPgates-konektor-2.0.15.msi
Aktuální verze: 2.0.15

Příprava před instalací konektoru

Aktualizace Pohody

Program Pohoda je potřeba mít aktualizovaný na nejnovější verzi. V menu Nápověda programu Pohoda klikněte na podmenu Aktualizovat. Dojde k automatické aktualizaci.

Údržba databáze Pohody

Proveďte údržbu databáze Pohody dle oficiálního návodu vydaného Pohodou.

Případně využijte náš obrázkový postup údržby databáze.

V agendě Soubor / Účetní jednotky vyberte databázi v menu Databáze / Správa databází.

Poté zvolte volby Pouze aktuální účetní jednotka a Údržba databáze.

Následně vyberte volby Obnova databáze, Kompakt databáze a Úplnou opravu integrity a nechte správu databáze dokončit.

Jakmile se u volby Obnova databáze objeví zelené zatržítko, splňují data podmínky konzistence určené při návrhu databáze (to se týká datové struktury, věcnou správnost dat částečně otestuje Oprava integrity).

Upozornění

Po dokončení údržby databáze restartujte počítač nebo server.

Kontrola fakturačních údajů firmy

Zkontrolujte, zda IČ v  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje (u hlavního jazyka) odpovídá nastavení IČ v Pohodě v dané účetní jednotce. Zkontrolujte, zdali jsou stejné i mezery mezi čísly.

V administraci e-shopu:

A v Pohodě:

Instalace konektoru

Stáhněte si UPgates konektor zde nebo v administrace vašeho e-shopu.

Spusťte stažený soubor a proveďte instalaci dle průvodce.

Spusťte zástupce konektoru UPgates konektor, který se vytvořil na ploše vašeho počítače / serveru. Kliknete na něj pravým tlačítkem myší a vyberete Spustit jako správce.

Při prvním spuštění konektoru budete vyzváni k nastavení cesty k Pohodě. Nastavte cestu k souboru Pohoda.exe. Obvykle je to Počítač / "název disku" / Program Files / STORMWARE / Pohoda / Pohoda.exe. Může se stát, že cesta na vašem počítači nebo serveru bude odlišná.

Po nastavení cesty se vám otevře nové okno s nabídkou vytvoření a editace propojení. Pro vytvoření nového propojení klikněte na tlačítko Přidat propojení. Otevře se okno Přidat propojení, kde si propojení libovolně pojmenujete. Můžete si takto založit neomezený počet propojení, pokud třeba vlastníte více UPgates e-shopů.

Nastavení nového propojení

Pro zajištění propojení je nutné správně nakonfigurovat konektor a nasměrovat jej na váš projekt (administraci e-shopu).

Hlavní

ID propojení - unikátní kód propojení. Generuje se automaticky.

Název propojení - Název vašeho vytvořeného propojení.

Aktivní - Aktivace / deaktivace konkrétního propojení.

Automaticky exportovat data (opakování) - zaškrtněte políčko, pokud chcete používat automatický export produktů z Pohody do e-shopu v pravidelných časových intervalech. Ruční způsob exportu produktů z Pohody do e-shopu pomocí tlačítka Přenést data z Pohody můžete nadále využívat. Importují se pouze produkty se zaškrtnutým polem "internet".

Automaticky importovat objednávky (opakování) - zaškrtněte políčko, pokud chcete používat automatický import objednávek z e-shopu do Pohody v pravidelných časových intervalech. Ruční způsob importu objednávek pomocí tlačítka Přenést objednávky do Pohody můžete nadále využívat.

Dodatečné parametry propojení - Toto pole slouží pouze pro nás (UPgates technická podpora). Zůstává při vyplňování prázdné.

Exportovat objednávky od - Konektor vždy importuje objednávky dle času od posledního importu. Tímto nastavením si můžete nastavit vlastní datum, od kterého se budou objednávky importovat. POZOR! Přenastavením data může dojít k duplicitnímu zápisu již existujících objednávek.

Vyexportovat všechna data - Konektor posílá pouze data, která se změnila od posledního exportu. Pokud chcete znovu poslat všechna data, zaškrtněte toto pole.

Vyexportovat všechny obrázky a soubory - Konektor si pamatuje, které obrázky a soubory do e-shopu odeslal a znovu je neposílá. Pokud chcete znovu poslat všechny obrázky a soubory, zaškrtněte toto pole.

E-shop

Přejděte do administrace do sekce Propojení / Pohoda - oddíl Instalace.

Název projektu - vyplňte název vašeho projektu.

API klíč - překopírujte unikátní kód pro identifikaci vašeho e-shopu.

Pohoda

Uživatel - Základní jméno uživatele, pod kterým se přihlašujete do Pohody. Ve výchozím nastavení Pohody se jedná o uživatele "Admin".
Heslo - Heslo, pod kterým se přihlašujete do programu Pohoda. Pokud heslo nepoužíváte, nechejte pole prázdné.

Název databáze účetní jednotky - v programu Pohoda najeďte na stránku Účetní jednotky (Soubory / Účetní jednotky)

Informaci naleznete v seznamu účetních jednotek ve sloupci Datový soubor. Celý název souboru včetně přípony přepište do pole Název databáze účetní jednotky v konektoru. Soubor by měl obsahovat data z aktuálně používaného účetního období.

IČ účetní jednotky - IČ zapsané v programu Pohoda a v e-shopu (Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje; pro hlavní jazykovou mutaci).

Složka dokumentů firmy - vyberte složku, ve které se nachází podsložky Obrázky a Související soubory. V Pohodě najeďte do menu Nastavení / Globální nastavení.

Z možností Nastavení vyberte Adresář. Oddíl Dokumenty. Zaklikněte Používat složku dokumentů firmy. V uvedené adrese v poli Složka dokumentů se vytvoří nová Složka dokumentů firmy. Na tuto složku pak v konektoru pomocí tlačítka Procházet provedete navedení.

Filtr skladů pro export - omezení importu na konkrétní sklad. Zapisuje se cesta ke skladu ve formátu Sklad/Větev1/Větev2/...VětevX.

Uložte vyplněná data tlačítkem Uložit.

Detail propojení a tlačítka v konektoru

Přenést objednávky do Pohody - Slouží pro export všech nejnovějších objednávek do Pohody v daném okamžiku. Např. pokud nemáte nastavenou automatiku, nebo nechcete čekat do dalšího cyklu automatického exportu. Do Pohody se exportují objednávky, které byly vytvořeny od posledního exportu.

Přenést objednávky do Pohody (vybrané) - Slouží pro export pouze vybraných objednávek do Pohody. V okně, které vám vyskočí zadejte kódy jednotlivých objednávek, které chcete exportovat do Pohody. Pokud se pod některým z kódů objednávka v Pohodě již vyskytuje, bude zduplikována.

Přenést data z Pohody - slouží pro ruční import dat z Pohody do e-shopu. Např. pokud nemáte nastavenou automatiku. Samotné zpracování dat odeslaných z Pohody probíhá jednou za hodinu. Data se tedy ihned neobjeví ve vaší administraci. Importují se pouze změny, které jste provedli ve vaší Pohodě od posledního uskutečněného importu. Importují se pouze produkty se zaškrtnutým polem "internet".

Import ceníků a prvotní načtení produktů

  1. Vytvořte nebo upravte v administraci e-shopu ceníky přesně s takovými názvy, aby odpovídaly názvům ceníků založených v Pohodě. Zohledněte přesnou diakritiku i velká a malá písmena. Název by neměl přesahovat 10 znaků (omezení ze strany Pohody).
  2. Výchozí ceník v administraci e-shopu přejmenujte na "Prodejní". Pod tímto názvem je totiž veden v Pohodě.
  3. Pokud zákazníkovi v Pohodě přiřadíte speciální ceník a pod stejným názvem založíte ceník v e-shopu a přiřadíte ho danému zákazníkovi v jeho detailu, ceny se přenesou od zákazníka v Pohodě do téhož zákazníka v e-shopu.

Import obrázků

Import obrázků ze systému Pohoda funguje tím způsobem, že se v importu udává URL adresa, na které je obrázek dostupný. Po nahrání dat do systému UPgates se obrázek z této URL automaticky stáhne a uloží na hosting k e-shopu. Import si u každého obrázku, který naimportoval pamatuje URL adresu ze které ji stáhl. Pokud se zdrojový obrázek, nebo soubor změní, ale zůstane stejná URL adresa, import jej znovu nestáhne. 

Často se ptáte

V Pohodě je položka Nákupní (cena) a ta se importuje do e-shopu do položky Nákupní cena?

Tato položka je pouze orientační, nikde na e-shopu se nezobrazuje a slouží pouze pro interní účely.

V Pohodě je položka Prodejní (cena) a ta se importuje do e-shopu do položky Běžná cena?

Tato položka se již zobrazuje na e-shopu. Na základě rozdílu mezi Běžnou cenou a Cenou po slevě (cena, za kterou zákazník nakupuje) se vypočítává výše slevy.

V Pohodě jsou cenové hladiny (Slevy) a ty se importují do ceníků v e-shopu?

Páruje se dle názvu. tzn mám v Pohodě slevu MOC, založím si v e-shopu ceník MOC a cena se mi do něj naimportuje. Ceníky zakládáte v administraci pod Nastavení / Produkty / Ceníky.

Lze posílat stavy objednávek z Pohody do e-shopu?

Z Pohody do e-shopu se posílá informace, zda byla objednávka vyřízena. Na toto lze navázat změna stavu objednávky. Přejděte do Propojení / Pohoda / oddíl Export objednávek / Nastavení stavu po vyřízení objednávky v Pohodě.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna