Rádce

Modul pro správu a vytváření rad a návodů v dané kategorii (stránce). Lze je přidat také do detailu produktu (viz. Články u produktu). Rádce pomáhá návštěvníkům lépe se zorientovat ve vaší nabídce. Pokud např. v dané kategorii prodáváte obuv, do rádce vložíte článek o tom, jak ho vybírat a tabulku velikostí.

Z hlediska SEO se jedná o ideální obsah, který vyhledávače rády indexují a preferují je ve výsledcích vyhledávání. Zákazníkům totiž přináší přidanou informační hodnotu. Díky rádci zdarma přilákáte spoustu nových zákazníků.

Rádce je obdobou modulu články a obsahuje stejné prvky. Více články zde >

Zobrazení na e-shopu

Články lze zobrazit v jakékoli kategorii typu stránka. Obsahuje seznam článků s proklikem na detail. 

Stránku se seznamem všech článků rádce najdete na adrese https://WWW-VAŠE-DOMÉNA.CZ/advisor

Přidání rady do kategorie

Rádce přidáte do kategorie tak, že v detailu kategorie (modul Kategorie / Seznam kotegorií) v oddílu Hlavní ověříte, zda Typ kategorie je nastaven na Stránka nebo Stránka s produkty. Po uložení přejděte do oddílu Rádce. Ze seznamu vytvořených rad vyberte ty, které chcete na dané stránce zobrazovat.

Nastavení odkazu do rádce

Kategorie může odkazovat na stránku s kompletním sezname rad. V detailu kategorie (modul Kategorie / Seznam kotegorií), oddíl Hlavní, nastavíte Typ kategorie na Odkaz na rádce.

Přidání rady do produktu

Více zde >

Vytvoření seznamu rad

Rady se vytvářejí a spravují v modulu Obsah / Rádce.

Každou radu lze vložit do libovolného počtu kategorií s možností automatického zobrazení i v jejích podkategoriích.

Průvodce: SEO u rádce

Diskuse