Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

U vytvořeného formuláře nastavíte emailovou šablonu. Do emailové šablony vložíte značku pro rekapitulaci formuláře.

Nastavení v administraci

  • Nastavení emailové šablony s rekapitulací - Nastavení / Obecné / Systémové emaily / Vytvořit šablonu. Do textu vložíte značku {$dynamic_form}, do které se vypíše rekapitulace formuláře.
  • Nastavení emailové šablony ve formuláři - Nastavení / CRM / Formuláře / / Emailová šablona.
Diskuse