Pokud existuje produkt, u kterého nedokážete jednoznačně stanovit způsob a cenu dopravy, přiřaďte mu (v detailu produktu) individuální dopravu.

To znamená, že během procesu objednání v e-shopu nebude doprava stanovena, ale zákazník bude následně vámi kontaktován a způsob dopravy s ním dojednáte. Zákazník zatím neobdrží potvrzení objednávky, ale bude mu zaslán provizorní informativní email souhrn objednávky. Jakmile budete se zákazníkem dohodnutí, pošlete mu běžné potvrzení objednávky.

Postup řešení

  1. Zákazníkovi se v košíku zobrazí jako jediná volba individuální doprava. Doprava ani platba není v tomto případě konkrétně specifikovaná a naceněná. Zákazník by měl být obeznámen např. v poznámce u individuální dopravy, že bude kontaktován a bude s ním doprava a platba dořešena telefonicky.
  2. Zákazník dokončí objednávku, ale místo, aby dostal potvrzení objednávky, mu příjde automaticky systémový email souhrn objednávky, ve kterém je řečeno, že e-shop obdržel souhrn objednávky a ohledně dořešení dopravy a platby budete kontaktováni.
  3. Do souhrnu můžete nebo nemusíte vložit dokument s názvem např. Rekapitulace, který si vytvoříte jako nový dokument.
  4. Zákazník vidí ve svém účtu na e-shopu, v Historii objednávek, je u dané objednávky stav Nevyřízená. Tento stav vidíte také v administraci v detailu objednávky.
  5. Jakmile se zákazníkem dohodnete ohledně dopravy a platby, ručně je v detailu objednávky přidáte jako další položky.
  6. Následně změníte stav obchodního případu na Přijato.
  7. Administrátor odešle z detailu objednávky zákazníkovi systémový email s potvrzením objednávky. Případně se tento systémový email pošle automaticky na základě změny stavu obch. případu.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna