REST API

REST (Representational State Transfer) API (Application Programming Interface) je sada pravidel pro tvorbu webových služeb. Webové služby, které splňují pravidla RESTu, se obecně nazývají RESTful APIs. 

API je zprostředkovatel, který umožňuje dvěma aplikacím komunikovat mezi sebou. V kontextu webu může například webová aplikace komunikovat s databází prostřednictvím API. 

REST je architektonický styl, který se používá v rámci API pro komunikaci mezi klientem a serverem. REST používá standardní HTTP metody, jako jsou GET, POST, PUT a DELETE. 

Základní charakteristiky REST API:

1. Bezstavovost (Stateless): Každý požadavek od klienta na server musí obsahovat všechny informace potřebné k pochopení a zpracování požadavku. To znamená, že server nemůže ukládat informace o klientovi mezi jednotlivými požadavky.

2. Cacheování (Cacheable): REST umožňuje odpovědi dočasně ukládat, což zlepšuje výkon a snižuje zátěž serveru.

3. Klientský-server (Client-Server): REST rozděluje systém na dva oddělené komponenty - klienta a server - a každý z nich může být vyvíjen nezávisle na druhém.

4. Jednotný rozhraní (Uniform Interface): REST definuje několik základních pravidel pro to, jak by měla být rozhraní navrhnuta.

REST API jsou často využívány v webových službách kvůli jejich výhodám, jako je snadná integrace mezi různými jazyky (díky použití HTTP) a jejich čitelnost.

Další článek
Retargeting