ROI

ROI, neboli návratnost investice (Return on Investment), je klíčovou metrikou používanou v podnikání a marketingu pro hodnocení účinnosti investic. Je to poměr mezi ziskem z investice a náklady na tuto investici. Měří se v procentech a umožňuje podnikům určit, které investice přináší největší zisk.

Výpočet ROI je poměrně jednoduchý. Zisk z investice se odečte od původních nákladů a výsledek se pak dělí původními náklady. Výsledek se poté vynásobí 100, aby se získalo procento.

ROI = ((Zisk z investice - Náklady na investici) / Náklady na investici) * 100

Například, pokud firma utratí 10 000 Kč na reklamní kampaň a ta výsledně generuje 50 000 Kč prodeje, pak je ROI této kampaně 400 %.

V e-commerce a digitálním marketingu se ROI často používá pro hodnocení účinnosti různých marketingových taktik a strategií, jako je PPC reklama, SEO, sociální média marketing, emailový marketing a další. To umožňuje podnikům určit, které aktivity přináší nejlepší výsledky a kde by měly investovat více zdrojů.

Je důležité si uvědomit, že zatímco ROI je užitečným nástrojem pro měření finanční účinnosti, nemusí nutně zohlednit další důležité aspekty, jako je dlouhodobý dopad na značku, zákaznickou loajalitu nebo spokojenost. Proto je důležité používat ROI spolu s dalšími metrikami pro kompletní pohled na výkonnost.

Další článek
Responzivní design