V systému UPgates se můžete setkat se třemi základními pojmy, které se týkají nastavení podrobností u produktu a jeho možných prodejních variant.

Parametr

Rozšiřují popis produktu. Pokud je k položce přiřadíte, zobrazí se u sekce dlouhého popisu produktu. Nedochází k žádné možnosti volby položky v té či oné variantě. Jedná se jen o informaci zobrazenou zákazníkovi, pomocí které je možné v seznamu produktů filtrovat.

Každý parametr má sadu hodnot. Např. barva - červená, černá, modrá atd.

  • Sada parametru = Barva
  • Hodnoty parametru  = červená, modrá, černá

Kromě pasivního zobrazení se parametry se užívají pro vytvoření variant produktů a konfigurací.

Varianta

Varianta je v podstatě samostatný produkt se specifickými parametry mezi kterými si zákazník vybírá. Zobrazuje se u ceny produktu. Každá má vlastní počet kusů na skladě, kód, pod kterým se vede a mohou mít i odlišné ceny. 

Obecné pravidlo je, že parametry, které ovlivňují identifikaci produktu z pohledu stavu na skladě (barva, velikost atd.) nastavujete vždy jako varianty produktu.

Příklad: Nabízíte na e-shopu trička. Od každé barvy máte jen omezený počet kusů. Ke každé barevné variantě se eviduje stav zásob na skladě, každá varianta se zasílá do Heuréky.

Konfigurace

Hlavním smyslem konfigurací je to, že si nastavíte základní produkt za základní cenu a díky konfiguraci parametrů je možné tuto cenu navýšit nebo snížit. Na rozdíl od variant, konfigurace nemají svůj unikátní kód, nemají každá své stavy zásob. Umožňují jen změnit cenu hlavního produktu podle navíc nakonfugurovaných parametrů.  

Příklad: U prodeje třiček zvolíte barevnou variantu z těch, které máte na skladě (černá, šedá, bílá - to jsou varianty) a k nim přičtete zda chce zákazník obrázek jako nášivku (+ 150 Kč) nebo potisk (+ 200 Kč). Barvy jsou varianty a obrázek je konfigurací. Stav štítků nebo potisků na skladě se nikde neeviduje. Je to jen informace, která se odesílá spolu s objednávkou a navyšuje / snižuje její cenu.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna