Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, jsou další ceny umístěny v jednotlivých záložkách v detailu produktu. Ty se automaticky přepočítají podle kurzu, který je nastaven dané měně. Cenu pak vyplníte v hlavní měně pro výchozí ceník a systém obratem dopočítá ostatní ceníkové ceny a následně dle kurzu ceny pro ostatní měny.

Přepočítané ceny pro jazykové varianty můžete i posléze ručně přepsat na vlastní hodnoty.

Popis v administraci

  1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Ceny.
  4. Klikněte na záložku s druhou měnou.
  5. Zkontroluje/upravte cenu po přepočtu dle kurzu u vašeho ceníku

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna