Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, jsou další ceny umístěny v jednotlivých záložkách v detailu produktu. Ty se automaticky se přepočítají podle kurzu měny. Obvykle tedy stačí zapsat ceny jen v první záložce pro hlavní měnu. A pokud budete v dalších měnách potřebovat jinou cenu než tu, co se automaticky přepočítala, stačí ji manuálně napsat do daného pole.

Popis v administraci

  1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Ceny.
  4. Klikněte na záložku s druhou měnou.
  5. Zkontroluje/upravte cenu po přepočtu dle kurzu u vašeho ceníku