Pokud chcete registraci každého zákazníka schválit sami, je třeba ze systémového emailu odstranit aktivační kód. Tím zabráníte aktivaci samotným zákazníkem. Aktivaci poté provádíte v administraci následujícím způsobem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Klikněte na nového zákazníka, který není aktivní (kurzíva a šedá barva).
  3. V odddílu Přihlašovací údaje zaškrtněte pole Aktivní.
  4. Uložte.