SEO

Aktuálním trendem v SEO je zaměřit se na to, co chce zákazník nikoli vyhledávací roboty. Dívejte se na váš obsah očima čtenáře. Buďte originální, mějte unikátní obsah, nabídněte své know how. A budete odměněni i vyhledávači. Ty jsou dnes poměrně inteligentní a poznají, co je a není zkopírováno bez práce a invence. 

Hlavní SEO prvky

V administraci můžete specifikovat následující prvky SEO.

Názvy kategorií v menu navrhujte výstižně a co nejkratší. Počet kategorií v jedné úrovni doporučujeme omezit maximálně na deset. Spíše využívejte filtrování produktů místo přílišného větvení kategorií do hlubších úrovní. Více zde >

Drobečková navigace

Kategorie menu a jejich stromová struktura se promítnou do složení drobečkové navigace. Více zde >

Filtrační stránky

Díky filtrování produktů mohou vzniknout tzv. filtrační stránky. Rozšiřují nabídku zaindexovaných stránek o další klíčová slova. Více zde >

Nadpis stránky H1

Najdete ho ve všech modulech v detailu položky. Hlavní nadpis stránky je velmi důležitý pro orientaci návštěvníků a samozřejmě také pro vyhledávače. Vložte do něj klíčové slovo, o kterém máte zjištěno, že ho vaši zákazníci vyhledávají. 

Text stránky

Najdete ho rovněž ve všech modulech. V textu stránky uvádějte, v rozumné míře, klíčová slova pro vyhledávače. V případě, že je text delší, čleňte jej do podnadpisů a odstavců. Tučně označujte důležitá a klíčová slova (podobně jako např. v tomto průvodci). Čtenář se pak lépe orientuje a vyhledávače snáze indexují. Je třeba si uvědomit, že obecně na internetu se nečte, ale skenuje. Tzn. čtenář projíždí pohledem nadpisy a zvýrazněná slova a pokud ho něco zaujme, přečte si více v běžném textu.

Microdata

V grafických šablonách e-shopu se nacházejí speciální značky microdata. Ty identifikují obsah stránky tak, aby ji pochopili vyhledávací roboti. Do výsledků vyhledávání se tak mohou dostat fotky, hodnocení, odkazy atd.

Specifická nastavení

Pomocí vlastních polí si můžete vyplňovat speciální názevy a popisy produktu nebo kategorií pro zbožové srovnávače zbozi.cz, heurekagoogle nákupy nebo glami.

Individuální SEO

Chcete mít individuálně nastavené SEO pro vybrané stránky a nechcete, aby bylo generováno automaticky (viz. níže)? Je náročenější na čas oproti automatickému SEO, ale máte možnost přesného zacílení na klíčová slova. Provádí se v detailu stránky v oddílu SEO.

SEO atributy

 • SEO URL - Ve všech modulech mimo hlavní stránka můžete definovat vlastní SEO URL. Definování vlastní koncovky URL adresy, automaticky formátované do požadované URL podoby. Pokud není vyplněno, automaticky se generuje z názvu položky.

  Upozornění! Pokud změníte název dané stránky, změní se také její URL, což není z hlediska SEO žádoucí. Přijdete tak o zaindexovanou URL adresu ve vyhledávačích. Proto doporučujeme SEO URL při vytváření stránky vyplňovat, což zamezí budoucímu přepsání v případě změny názvu stránky.

  Tip! Pokud chcete nebo jste nucení URL adresu již zaindexované stránky změnit, původní URL přesměrujte na novou. Více zde >

 • SEO titulek - Má klíčový význam pro SEO. Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání jako název hledané stránky. Optimální délka je cca 8 slov (64 znaků).
 • META popis (description) - Nižší význam pro SEO. Vložte smysluplný stručný popis stránky. Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání pod titulkem, proto by měl vystihovat obsah stránky. Doporučujeme doplnit klíčová slova související s obsahem stránky. Optimální délka je cca 156 znaků.
 • META klíčová slova - Skrytý atribut, který už v dnešní době nemá téměř žádný význam pro SEO. Maximální počet slov doporučujeme 10. Doporučujeme zde vyplnit hlavní klíčová slova stránky. Oddělujte čárkami bez mezer.

Atributy se vyplňují v detailech položek v oddílu SEO.

Tip! Není potřeba vyplňovat všechny prvky individuálního SEO. U těch, které nebudou vyplněny se totiž použije SEO automatické (viz. níže).

Automatické SEO

Rychlé, ale méně detailní. Pokud není prvek nastaven individuálně, provádí se doplnění SEO atributů pomocí algoritmu. Do sestavy se vkládají následující atributy:

 • Hlavní nadpis stránky
 • Název e-shopu
 • Hlavní klíčové slovo
 • Doplněk titulku

Tip! Automaticky vygenerované SEO prvky můžete v konkrétních případech nahrazovat individuálním SEO. Stačí je jen vyplnit v oddílu SEO v detailu položky. Je to tedy velmi rychlé a snadné.

Možnosti nastavení

 • Nastavení titulků pro vybrané druhy stránek e-shopu.
 • META popis <description> META klíčová slova <keywords> - Toto nastavení slouží jako alternativa pro případ, kdy u položky nevyplníte atributy individuálně. Ve výchozím stavu jsou přednastaveny dynamickými zástupci. Do description se vkládá nadpis stránky, do keywords hlavní klíčové slovo. 

Automatické nastavení SEO najdete v  Marketing / SEO

Globální nastavení SEO u e-shopu UPgates

Nastavení sitemap.xml

Pro vyhledávací roboty je generována sitemap.xml. Zobrazuje se na adrese /sitemap.xml. Pro kontrolu indexace stránek lze použít nástoj Google Search Console. Zde je možno požádat o zaindexování stránky nebo přímo nahrát soubor sitemap.

Mapa stránek umožňuje nastavit priority pro informování vyhledávacího robota. Můžete si tak určit, které stránky se mají indexovat a které ne, případně které se mají indexovat časteji a jaká je jejich priorita na stránkách e-shopu (viz. obrázek). Vyberte v pole sitemap.xml

Mapa stránek UPgates

Indexace

Do sitemap.xml se promítá pouze obsah, který má povolenou indexaci pro vyhledávače. Jsou to tyto funkce:

 • Zobrazit na webu (v jednotlivých položkách v oddílu Hlavní)
 • Zobrazit v jazyku (v jednotlivých položkách v oddílu Hlavní)
 • Archivní produkty (detail produktu záložka Popis oddíl Rozšířené)
 • Filtrační stránky - indexovat (Nastavení / Produkty / Filtry). Více zde >
 • Jazykové mutace - indexovat (Nastavení / Základní / Jazyky). Více zde >

Standardizace sitemap.xml

Dle standardu sitemaps.org

 • Používá se Sitemap index. Obsahuje odkazy na sitemaps jednotlivých modulů.
 • Každá z těchto sitemaps může mít max. 50 000 adres nebo 50MB velikost. Následně se rozdělí na více souborů.

Nastavení robots.txt

Pro omezení procházení určitých stránek slouží soubor robots.txt. (viz. obrázek níže). Vyberte v pole robots.txt

Robots.txt - UPgates

Akademie: Marketing

Diskuse