Do kategorie máte možnost vložit seznam produktů. V něm je možné filtrovat a řadit. Seznamy produktů jsou zobrazeny klasicky jako výčet položek se stránkováním nebo jako slider s možností posouvání produktů v jednom řádku doprava a doleva pomocí šipek nebo ukazatelů.

Klasické seznamy

Lze v nich zobrazit:

Slidery

Klasický seznam produktů může být rovněž zobrazen jako slider. Stačí menší úprava v HTML kódu stránky. Zobrazují se:

Slider může být rovněž zobrazen jako klasické seznamy produktů. Stačí menší úprava v HTML kódu stránky.