Seznamy produktů v kategorii

Zobrazení produktů formou klasického seznamu položek s filtry, řazením a stránkováním. Zobrazí se pouze v kategorii typu Stránka s produkty (nastavíte v detailu kategorie v oddílu Hlavní).

V oddílu Produkty si následně volíte typ seznamu produktů:

  • Produkty - Na stránce se zobrazí produkty, které jsou do dané kategorie zařazené. V detailu produktu v záložce Popis a oddílu Kategorie přidáváte zařazení produktu do dané kategorie. 
  • Výrobce - Na stránce se zobrazí produkty, které mají nastaveného vybraného výrobce. V detailu produktu v záložce Popis a oddílu Hlavní daného výrobce nastavujete.
  • Novinky - Na stránce se zobrazí produkty, které mají nastavený štítek Novinka. V detailu produktu v záložce Popis a oddílu Štítky zaškrtnete daný štítek. 
  • Akce - Na stránce se zobrazí produkty, které mají nastavený štítek Akce. V detailu produktu v záložce Popis a oddílu Štítky zaškrtnete daný štítek. 
  • Výprodej - Na stránce se zobrazí produkty, které mají nastavený štítek Výprodej. V detailu produktu v záložce Popis a oddílu Štítky zaškrtnete daný štítek. 

Přidání produktu do seznamu

  • Do kategorie přidáte seznam produktů tak, že v detailu kategorie (modul Kategorie / Seznam kotegorií) v oddílu Hlavní nejdříve ověříte, zda Typ kategorie je nastaven na Stránka s produkty.
  • Po uložení přejděte do oddílu Produkty. Nastavte typ Seznamu produktů. Více viz. výše. 
  • Klikněte na tlačítko Nový. Otevře se okno se seznamem vytvořených produktů. Pokud neobsahuje žádný produkt, přejděte do modulu Produkty / Seznam produktů a vytvořte nové produkty. Více zde >
  • Vyberte ty, které chcete v dané kategorii zobrazovat.

Slidery

Jedná se o nabídku s možností posouvání produktů v jednom řádku doprava a doleva pomocí šipek nebo ukazatelů.

Pomocí sliderů se zobrazují

Nastavení designu

Grafiku komponenty upravíte v modulu Designer. Jak na to najdete v této nápovědě. Vyberte šablonu Seznam produktů a komponentu Dlaždice, Produkty, - Mobilní zobrazení v sekci   Rozložení. Dále pak Dlaždice, Produkty v sekci   Vzhled.

Designer: Video návod

Diskuse