Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Rozdělení zákazníků do skupin slouží pro snazší práci s větším množstvím dat. Ze zákazníků, kteří pro vás mají nějakou společnou charakteristiku můžete vytvořit skupinu. Té následně můžete vytvořit:

 • Skupiny, kterým zobrazíte určité stránky, produkty. Takže část zákazníků je uvidí a část ne (více zde).
 • Podle skupin zákazníků můžete rozesílat emailingové kampaně. Například tak můžete mít skupinu velkoobchodních zákazníků, kterým zašlete jiný newsletter než koncovým zákazníkům.
 • Skupině zákazníků můžete nastavit jiný typ dopravy než ostatním. Pokud bude zákazník v této skupině, zobrazí se mu jen ty možnosti dopravy, které jsou pro skupinu povolené.

Skupině zákazníků není možné přímo přiřadit určitý typ platby. Požadované je však možné zajistit přes nastavení skupiny doprav. Skupina doprav bude mít nastavený požadovaný typ platby a bude se zobrazovat jen definované skupině zákazníků.

Skupiny jsou manuální příznak pro zákazníka. Zobrazení produktů lze omezit pouze na skupiny, na ceníky se toto nastavení nevztahuje. Skupiny můžete přiřazovat importem nebo hromadnou úpravou v administraci.

Zobrazení v administraci

Vytvoření skupiny zákazníků

V první řadě je třeba zákaznickou skupinu vytvořit. Následně je možné do ní vložit zákazníky a kontakty (více zde).

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Zákazníci / Skupiny zákazníků.
 2. Klikněte na tlačítko "Nová".
 3. Vyplňte název skupiny.
 4. Uložte.

Přiřazení zákazníka do skupiny

Pokud máte skupiny již vytvořené, můžete do nich začít vkládat zákazníky následujícím způsobem.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
 2. Klikněte na požadovaného zákazníka.
 3. V oddílu Rozšířené klikněte na rozevírací nabídku Skupina. 
 4. Zaškrtněte požadovanou skupinu.
 5. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna