Tato možnost vám umožní aplikovat základní individuální slevu na konkrétní produkt. Lze nastavit pro každou měnu a ceník zvlášť. Kromě této možnosti jsou i další způsoby jak nastavit slevu na produkt. Tento postup je vhodný pro slevu na konkrétní produkt. Ostatní způsoby umožňují především hromadné slevy na všechny produkty výrobce (více zde), kategorii produktů (více zde), množstevní slevy (více zde).

Sleva na produkt se z pohledu zákazníka zobrazuje v podobě zobrazení procentuální hodnoty.  Pokud však máte u produktu nastavenou "běžnou cenu", počítá se tento procentuální rozdíl z té, která je větší. Pokud je sleva na produkt 10% a zároveň o 20% nižší než běžná, bude systém zobrazovat tu vyšší, která zákazníka více zaujme (tj. 20%). V případě použití slev doporučujeme přidat také štítek Akce (více zde).

Pokud potřebujete produktu nastavit jen slevu na pohled při zachování jeho skutečné hodnoty, je to možné udělat umělým navýšením "běžné ceny". Ta se zobrazuje jako přeškrtnutá cena a z rozdílu "běžné ceny" a "skutečné konečné ceny" se vypočítává procentuální zobrazení slevy. 

Popis v administraci 

  1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Ceny.
  4. Do pole "Sleva na produkt" zadejte procentní snížení ceny. 

Často se ptáte

Je možné přiřadit produktu nějakou fiktivní slevu? Např. stojí 1 000 Kč a chci, aby měl označení 30% sleva, ale výsledná cena byla stále 1 000 Kč.

Ano, je možné toho docílit přes umělé navýšení "běžné ceny" v detailu produktu. Ta se zobrazuje jako přeškrtnutá cena a z rodílu "běžné ceny" a "skutečné konečné ceny" za produkt se vypočítává procentuální zobrazení slevy. 

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna