Sleva na produkt je součtem různých slev, které se ovlivňují cenu produktu. Lze nastavit pro každou měnu a ceník zvlášť.

Sleva na konkrétní produkt

Tato sleva umožňuje aplikovat individuální slevu na konkrétní produkt. Dále ji lze nastavit pro každý ceník a měnu.

Popis v administraci 

  1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
  3. Ujistěte se, že se nacházíte v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Ceny.
  5. Do pole "Sleva na produkt" zadejte procentní snížení ceny. 

Hromadné slevy

Kromě konkrétní slevy na produkt je možné nastavit hromadné slevy na všechny produkty:

Maximální procento slevy

Jednotlivé slevy na produkt se sčítají. Aby sleva nepřesáhla určitou výši, můžete v e-shopu nastavit omezení na maximální velikost slevy. Více zde.

Akční cena

Akční cena je zvýhodněná cena, která přepisuje běžnou prodejní cenu nebo cenu původní.

Akční cena není běžná cena, cena prodejní nebo cena po slevě (na kategorii, na výrobce, na produkt atd.). Více zde.

Zobrazení akční ceny

Akční cena se zobrazí za následujících podmínek:

  • Akční cena je u daného produktu v daném ceníku vyplněná. Více zde.
  • Produkt musí mít aktivní štítek Akce. Více zde
  • Akční cena musí být nižší než prodejní cena (po slevě) produktu. 
  • Akční cena musí být nižší než běžná cena produktu.

Export do feedů

Pokud jsou podmínky splněny, zasílá se akční cena jako cena produktu do feedů pro srovnávače. Srovnávače si obvykle nechávají posílat také cenu před slevou.

Zobrazení na e-shopu

Sleva na produkt se z pohledu zákazníka zobrazuje v podobě zobrazení procentuální hodnoty. Pokud však máte u produktu nastavenou "běžnou cenu", počítá se tento procentuální rozdíl z té, která je větší. Pokud je sleva na produkt 10% a zároveň o 20% nižší než běžná, bude systém zobrazovat tu vyšší, která zákazníka více zaujme (tj. 20%). V případě použití slev doporučujeme přidat také štítek Akce (více zde).

Pokud potřebujete produktu nastavit jen slevu na pohled při zachování jeho skutečné hodnoty, je to možné udělat umělým navýšením "běžné ceny". Ta se zobrazuje jako přeškrtnutá cena a z rozdílu "běžné ceny" a "skutečné konečné ceny" se vypočítává procentuální zobrazení slevy. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna