Nastavení umožní aktivovat lepší ceny pro zákazníky, kteří u vás udělali určitý obrat. Zákazník musí mít vytvořený zákaznický účet (více zde), a pokud jeho celková hodnota všech realizovaných objednávek překročí stanovený Horní limit obratu, aktivuje se pro něj automaticky lepší ceník.

Do systému slev z obratu se přidají pouze ty ceníky, které mají nastavený limi

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
 2. Vyberte ceník, který chcete zahrnout do systému slev z obratu. Případně založte ceník nový (více zde).
 3. Nastavte pole Horní limit obratu.

 4. Uložte.
 5. Přejděte do oddílu Nastavení.
 6. V poli Ceník dle obratu zákazníka nastavte hodnotu Ano.

 7. Uložte provedené změny.

Rozdílné nastavení u konkrétního zákazníka

Nastavení funkce Ceník dle obratu zákazníka můžete změnit u konkrétního zákazníka.

 1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
 2. Vyberte konkrétního zákazníka, kterému chcete nastavit ceník dle obratu zákazníka.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Osobní údaje.
 5. Zaškrtněte pole Ceník dle obratu zákazníka.
 6. Možnost výběru v poli Ceník se deaktivuje. Výběr bude probíhat automaticky.
 7. Provedené změny uložte.

Limit výpočtu slevy podle obratu zákazníka

Jedná se o časový úsek, během kterého se počítá obrat zákazníka pro výpočet ceníku dle obratu. Tím zjistíte, aby zákazník neměl lepší ceny po neomezenou dobu. Zákazníky tím motivujete k častějším nákupům.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna