Nově registrovaným zákazníkům se ve výchozím stavu zobrazuje ceník Výchozí. Nastavením umožníte těmto nově registrovaným uživatelům používat jiný ceník a tím je zvýhodnit oproti neregistroavaným zákazníkům.

Postup v administraci

1. Vytvořte ceník pro nově registrované uživatele dle Vytvoření a nastavení ceníku a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky / oddíl Nastavení.
  2. Z rolovací nabídky Ceník nově registrovaného zákazníka zvolte nově vytvořený ceník.
  3. Uložte provedené změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna