V případě, kdy chcete ceník z libovolného důvodu odstranit, postupujte podle následujícího postupu. Zákazníkům, kteří mají daný ceník přiřazený se následně bude zobrazovat Výchozí ceník. Pokud je ceník smazán, není možné jej opět aktivovat, je nutné případně vytvořit nový se stejným nastavením.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
  2. Klikněte ikonku mínus u ceníku, který chcete smazat.
  3. Potvrďte jeho odstranění. 

Výchozí ceník není možné odstranit.