V případě, kdy chcete ceník z libovolného důvodu odstranit, postupujte podle následujícího postupu. Pokud je ceník smazán, není možné jej opět aktivovat, je nutné případně vytvořit nový se stejným nastavením.

Zákazníkům, kteří mají smazaný ceník přiřazený se následně bude zobrazovat Výchozí ceník.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
  2. Klikněte ikonku mínus u ceníku, který chcete smazat.
  3. Potvrďte jeho odstranění. 

Výchozí ceník není možné odstranit.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna