Banner se skládá z jednoho nebo více snímků. V případě, že obsahuje jen jeden snímek, jedná se o statický banner, s více snímky je tzv. carousel.

Posouvání mezi snímky

Carousel lze mezi snímky posouvat pomocí navigace s terčíky ve spodní části banneru nebo šipek "předchozí" a "další". 

Možnosti posouvání snímků v banneru lze upavit v oddílu Rozšířené.

Přidání snímku do banneru

  1. V menu administrace zvolte sekci Obsah / Bannery.
  2. Vyberte již předpřipravený banner (umístnění na hlavní stránku) nebo vytvořte nový (umístnění na dalších stránkách).
  3. V detailu banneru přejděte do oddílu Snímky.
  4. Klikněte na tlačítko "+ Nový".
  5. Vložte obrázky.
  6. Upravte pořadí obrázků dle potřeby potažením za symbol šipek.
  7. Uložte.

Editace snímků

Po najetí myší na snímek se zobrazí základní informace o jeho obrázku a dále akční tlačítka.

Přesunout snímek - Uchopením ikonky myší a potažením lze měnit pořadí snímků.

Detail snímku - Otevře okno pro vyplnění popisu snímku. Viz dále.

Smazat snímek - odebere snímek z nabídky včetně jeho obrázku.

Popis snímku

Do snímku je třeba vyplnit texty. To se liší podle toho, zda máte zapnutou funkci Cover.

  • Obrázkový banner - Obsahuje pouze titulek, který se vloží jako alternatvní popis a titulek obrázku. Zobrazuje se pouze ve zdrojovém kódu a pro návštěvníka je viditelný pouze v podobě bublinky po najetí myší na obrázek.
  • Cover banner - Obsahuje kompletní nabídku pro vyplnění textového obsahu, která je přímo viditelná návštěvníkovi. Zobrazí se v HTML podobě a je umístěný nad obrázkem v pozadí.

Změna obrázku ve snímku

Pokud jste se rozhodli změnit obrázek ve snímku, není třeba smazat celý snímek, čímž navíc přijdete o jeho textový obsah. V popisu lze také změnit obrázek snímku.

Optimalizace obrázků

Obrázky v bannerech mohou významně ovlivnit délku načítání celého e-shopu. Proto se snažte jejich velikost i počet optimalizovat. Doporučujeme maximálně 4 - 5 snímků v jednom banneru.

Na druhou stranu, pokud potřebujete do banneru vložite obrázky bez dodatečné komprese a zmenšování na maximální velikost, i toto systém umožňuje.

Více o optimalizaci obrázků v nápovědě zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna