Snippet

Snippet je termín používaný v kontextu vyhledávacích nástrojů, zejména Google, k označení stručného souhrnu nebo ukázky obsahu webové stránky, který se zobrazuje výsledcích vyhledávání. Snippet je obvykle tvořený názvem stránky, URL a meta tagy. Jeho účelem je poskytnout uživatelům představu o tom, co mohou očekávat, pokud kliknou na daný odkaz.

Název stránky

Název stránky (nebo title tag) je první řádek snippetu a je velmi důležitý pro SEO. Měl by jasně a přesně popisovat obsah stránky a obsahovat klíčová slova, která jsou pro danou stránku relevantní.

URL

URL je odkaz na stránku. Může poskytnout další kontext o tom, co je na stránce, a často obsahuje klíčová slova.

Meta popis

Meta popis je krátký textový popis obsahu stránky. Měl by být stručný, přesný a lákavý, aby přiměl uživatele kliknout na odkaz. I když meta popis přímo neovlivňuje SEO, dobrý meta popis může zvýšit proklikovou míru (CTR), což může mít pozitivní dopad na SEO.

V roce 2019 Google představil nový typ snippetu nazývaný "featured snippet", který je zobrazen na vrcholu výsledků vyhledávání a poskytuje stručnou odpověď na otázku uživatele přímo na stránce výsledků vyhledávání. Toto je někdy označováno jako "pozice 0" v SEO.

Další článek
SSL certifikát