Social Selling

Social Selling je prodejní strategie, která se využívá prostřednictvím sociálních médií. Cílem této metody je navázat a udržovat vztahy s potenciálními zákazníky, získat jejich důvěru a nakonec uskutečnit prodej.

Tato metoda prodeje je zaměřena na interakci s potenciálními zákazníky na sociálních sítích jako jsou Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram a další. Místo přímého prodeje a nabízení produktů se zde prodejci zaměřují na poskytování hodnoty a pomoci zákazníkům v jejich cestě k nákupu.

Základní kroky procesu Social Sellingu zahrnují:

1. Výzkum cílových trhů a zákazníků: Prodejci musí pochopit, kdo jsou jejich potenciální zákazníci, jaké mají potřeby a očekávání a kde se online pohybují.

2. Navázání kontaktu a vytvoření vztahu: Prodejci používají sociální média k zahájení konverzací, poskytnutí užitečných informací a k odpovědi na dotazy. Cílem je vytvořit vztah založený na důvěře.

3. Podpora zákazníka v cestě k nákupu: Social Selling se zaměřuje na pomoc zákazníkům v jejich rozhodovacím procesu tím, že poskytne relevantní informace a odborné znalosti.

4. Uskutečnění prodeje: Po navázání důvěry a poskytnutí hodnoty může prodejce představit své produkty nebo služby jako řešení potřeb zákazníka.

Důležité je zdůraznit, že Social Selling není rychlý proces. Vyžaduje čas, trpělivost a pravidelnou interakci s potenciálními zákazníky. Nejúčinnější strategie Social Sellingu jsou často založeny na autentických vztazích a opravdové touze pomoci zákazníkovi, a ne na přímém prodeji.

Další článek
Social Proof