Nabídka produktů, které doporučujete přikoupit s daným produktem. Např. k jízdnímu kolu je souvisejícím produktem helma. Na webu se standardně zobrazují související produkty ve slideru uvnitř detailu produktu.

Pro zefektivnění plnění obsahu může administrátor využit pokročilé nástroje Přidat oboustranně (vytvoří se oboustranná vazba mezi přidaným produktem a produktem, do kterého je přidáváno) a Propojit vše (vytvoří se všechny kombinace přidaných produktů).