Soubory

Veškeré obrázky a soubory, které budou součástí obsahu vašeho e-shopu, musíte nejdříve nahrát do Správce souborů. Okno s tímto modulem se vždy zobrazí na konkrétních místech administrace, kde je třeba přidat nějaký soubor.

V levém sloupci pod kategoriemi najdete ukazatel kapacity projektu. Pokud vám už prostor nestačí, můžete navýšit svůj tarif ve Vašeho účtu.

Soubory můžete jednotlivě nebo hromadně třídit do složek. Dále lze vyhledávat v názvech souborů pomocí fulltextu. Můžete jim nastavit titulky, které se pak zobrazí v galeriích, skrytých popiscích atd.

Podporované typy souborů

Obrázkové

Soubory s koncovkou jpg, jpeg, png, gif (velikost písmen nehraje roli) se budou zpracovávat jako obrázky. Pouze tyto typy souborů se nabídnou v modulech souvisejících se správou obrázků (galerie, editor textu). Možnost svg formátu připravujeme.

Ostatní

Ostatní typy souborů systém vyhodnotí jako neobrázkové.

Nahrání nového souboru

Nahrání souborů z vašeho počítače. Buď soubory přetáhnete do šedé plochy z vašeho počítače nebo kliknete na tlačítko Přidat soubor. Otevře se okno vašeho počítače a vyberte z něj jeden nebo více souborů (použijte klávesy Shift nebo Ctrl). Přidané soubory se objeví v přehledu souborů připravených pro nahrání. Pomocí tlačítka Spustit nahrávání proveďte nahrání seznamu souborů do Správce souborů.

Maximální velikost jednoho souboru je omezena na 25 MB. Pozor, každý obrázek (formáty JPG, PNG, GIF), který nahráváte do správce souborů se zmenšuje na max. šířku nebo výšku 1 000 px. Pouze soubory nahrané do složky Grafika se nezmenšují a nekomprimují.

Vybrané soubory se načtou do správce souborů. Teď už stačí jen spustit nahrávání.

Nahrané soubory vložíte do produktu tak, že kliknete na tlačítko .

Složky ve správci souborů

Fulltextové vyhledávání - Vyhledávání v názvech souborů v rámci správce souborů.

Třídění souborů do složek pro lepší přehlednost. Soubory můžete přidávat do různých složek zobrazených v levém sloupci. Stačí kliknout na název složky a začít přidávat obrázky. Máte možnost přidávat nové podsložky, upravovat a mazat složky.

 - Přidat novou složku nebo podsložku.

 - Upravit název složky. Přesunout do jiné nadřazené složky.

 - Odstranit složku včetně podsložek. Soubory budou přesunuty do složky Hlavní.

Hlavní - Nelze upravit, odstranit ani přidat podsložky.

Všechny obrázky se automaticky zmenšují na maximální výšku nebo šířku 1000 px. Pouze obrázky nahrané do složky Grafika (a jejích podsložek) se nezmenšují ani znovu nekomprimují. Je určená pro vkládání obrázků do grafiky - např. bannerů.

Diskuse
Často se ptáte