Veškeré obrázky a soubory, které budou součástí obsahu vašeho e-shopu, musíte nejdříve nahrát do Správce souborů. Okno s tímto modulem se vždy zobrazí na konkrétních místech administrace, kde je třeba přidat nějaký soubor.

V levém sloupci pod kategoriemi najdete ukazatel kapacity projektu. Pokud vám už prostor nestačí, můžete navýšit svůj tarif vašeho účtu.

Soubory můžete jednotlivě nebo hromadně třídit do složek. Dále lze vyhledávat v názvech souborů pomocí fulltextu. Můžete jim nastavit titulky, které se pak zobrazí v galeriích, skrytých popiscích atd.

Podporované typy souborů

  • Obrázkové - Soubory s koncovkou jpg, jpeg, png, gif (velikost písmen nehraje roli) se budou zpracovávat jako obrázky. Pouze tyto typy souborů se nabídnou v modulech souvisejících se správou obrázků (galerie, editor textu). 
  • Ostatní - Ostatní typy souborů systém vyhodnotí jako neobrázkové.

Složky ve správci souborů

Třídění souborů do složek pro lepší přehlednost. Soubory můžete přidávat do různých složek zobrazených v levém sloupci. Stačí kliknout na název složky a začít přidávat obrázky. Máte možnost přidávat nové podsložky, upravovat a mazat složky. 

Všechny obrázky se automaticky zmenšují na maximální výšku nebo šířku 1000 px. Pouze obrázky nahrané do složky Grafika (a jejích podsložek) se nezmenšují ani znovu nekomprimují. Je určená pro vkládání obrázků do grafiky - např. bannerů.

Diskový prostor

Aktuální prostor, který využíváte na hostingu najdete v úvodním přehledu po přihlášení do administrace. Jestli vám místo dochází, můžete smazat obrázky, které na sebe nemají v rámci administrace žádnou vazbu (více zde) nebo přejít na vyšší tarif (více zde).

Správce souborů

V menu administrace přejděte do sekce Soubory

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna