Funkce sčítá stavy zásob jednotlivých variant a celkový součas nastavují master produktu. Nastavení stavu zásob dle variant aktivujete v Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti

Pokud produkt varianty neobsahuje, tato funkce se vůbec neaktivuje. 

Stav zásob dle variant můžete kombinovat s funkcí automatického nastavení dostupnosti dle stavu zásob. Toto nastavení má nejvyšší prioritu a bude se zobrazovat na webové části.

Nastavení stavů zásob jednotlivých variant z předchozího obrázku vypadá následovně (viz. obrázek níže): 

Celkový stav zásob dle variant je tedy = 10 + 5 + 5 + 6 = 26 ks

Diskuse