Nastavování systémových a vlastních stavů objednávkám. Pro lepší orientaci v seznamu obchodních případů je možné stavy odlišit barvou a měnit pořadí.

Přijatá Automatická, každá přijatá objednávka.
Storno Vrací položky na sklad.
Platba úspěšná Automatický stav z platební brány pro úspěšnou platbu.
Platba zrušena Automatický stav z platební brány zrušené platby ze strany zákazníka.
Platba selhala Automatický stav z platební brány nedokončené platby.
Nedořešená Systémový stav pro otevřené objednávky.
Platba probíhá Automatický stav z platební brány probíhající platby.
Vlastní stavy Další vlastní stavy