Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Nastavení aktuálního stavu vyřízení objednávky. Mohou být přednastavené nebo vlastní. Pro lepší orientaci v seznamu objednávek lze stavy odlišit barvou a měnit jejich pořadí. Na základě změny stavu objednávky je možné navázat automatické zaslání systémového emailu.

Přednastavené stavy

Přijatá Výchozí stav každé nově vytvořené objednávky.
Platba probíhá Nastaví se automaticky v době, kdy probíhá platba v platební bráně. Může se stát, že v platební bráně nedojde k dokončení platby a tento stav přetrvá.
Platba úspěšná Nastaví se automaticky po úspěšném dokončení platby v platební bráně.
Platba selhala Nastaví se automaticky po nedokončení platby v platební bráně.
Platba zrušena Nastaví se automaticky po zrušení platby ze strany zákazníka v platební bráně.
Nedořešená Nastaví se automaticky u objednávek, které mají individuální dopravu.
Storno Zákazník objednávku zrušil. Vrátí objednané položky zpátky na sklad.
Vlastní stavy Další nově vytvořené stavy.
Diskuse
Často se ptáte