Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Stavy objednávek slouží pro lepší přehlednost a organizaci vyřizování obchodních případů.

Stavy se dělí na výchozí a vlastní, kterých si můžete vytvořit libovolný počet.

Výchozí stavy

Oranžově podbarvené řádky v seznamu.

  • Mohou se nastavit na základě konkrétní události v systému. Např. stav Přijatá se nastaví po dokončení objednávky na e-shopu. 
  • V systému se mohou provést události na základě nastavení určitého stavu. Např. po nastavení stavu Storno se vrátí příslušné položky objednávky zpět na sklad.

Stavy po zaplacení platební bránou

U všech implementovaných platebních bran dochází k automatické změně stavu objednávky po zaplacení zákazníkem na stav Platba úspěšná. Alternativami jsou Platba probíhá, Platba selhala a Platba zrušena. Další možnosti výchozích stavů mají služby prodeje na splátky nebo odložené platby. 

Vlastní stavy

Máte možnost vytvořit si neomezený počet vlastních stavů objednávek, na které navážete nejrůznější logistické procesy obchodu. Více zde.

Zobrazení v administraci

Pro lepší orientaci v seznamu objednávek lze stavy odlišit barvou a měnit jejich pořadí. 

Automatické operace navázane na stavy

  • Systémový email - odeslání systémového emailu na základě změny stavu objednávky. Více zde.
  • SMS - odeslání SMS zprávy na základě změny stavu objednávky. Více zde.
  • Vyřešeno - nastavení ikony vyřešeno na základě změny stavu objednávky. Více zde.
  • Zaplaceno - zaškrtnutí pole zaplaceno na základě změny stavu objednávky. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna