Objednávka může nabývat tří stavů vyřízení u Balíkobotu.

  1. Žádný (--) Nově vytvořené objednávky nemají žádný stav (dvě pomlčky).
  2. Připraveno - Tímto stavem jsou označeny objednávky, které byly přidány do Balíkobotu. Mají přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.
  3. Expedováno - Objednávka, která byla expedována. Tzn. byl objednán svoz u Balíkobotu. V tomto stavu již nelze odebrat z Balíkobotu.

Zobrazení v detailu objednávky

Zobrazení v seznamu objednávek

V seznamu objednávek je nutné mít zobrazený sloupec Balíkobot - stav

Stav objednávky po akci v Balíkobotu

Přejděte do Propojení / Balíkobot, oddíl Rozšířené.

Stav objednávky lze automaticky změnit po následujících operacích v Balikobotu:

  • Po přidání objednávky do Balíkobotu
  • Po objednání svozu u Balíkobotu

    Stav objednávky se po objednání svozu v Balíkobotu nezmění ihned. Změna stavu se projeví v průběhu následujících 5 minut.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna