Supervize přechodu na Upgates

Malé e-shopy být často mohou přeneseny svépomocí díky detailním návodům a naší ochotné technické podpoře. Avšak při větších projektech, složitějších konfiguracích a specifických propojeních se může proces stát náročnějším. V takových situacích je vhodné obrátit se na externí odborníky, kteří mají zkušenosti s komplexními migracemi. Pro tyto případy jsme zde pro vás s naší službou "Supervize přechodu na Upgates".

Nabízíme vám pomoc při koordinaci a komunikaci s externími specialisty, kteří se postarají o skutečný přenos vašeho e-shopu, zatímco my pro vás na celý proces dohlédneme a ujistíme se, že se udělalo vše proto, aby proběhl úspěšně.

Supervize přechodu na Upgates je specializovaná a bezplatná služba, která zajišťuje hladký a efektivní přechod vašeho eshopu na naši platformu. Abyste se nemuseli sami trápit procesem migrace a čelit technickým výzvám. Náš tým zkušených specialistů pracuje úzce s vybranými subdodavateli, aby garantoval kvalitu a rychlost přenosu.

Během celého procesu vás budeme pravidelně informovat o postupu a zabezpečíme, že vše bude odpovídat vašim požadavkům a představám. S "Supervizí přechodu na Upgates" máte jistotu profesionálního přístupu s cílem bezproblémového přechodu.

Vzhledem k tomu, že s realizací této služby máme nezanedbatelné náklady a logicky doufáme, že s námi zůstanete dlouhodobě. Proto je možné této nabídky využít pouze v případě zaplacení ročního předplatného e-shopu Upgates. Pokud již delší dobu provozujete e-shop a jste připraveni investovat do jeho migrace, věříme, že vám nebude vadit předplatit si Upgates na rok dopředu. 

Výhody

 • Odborný dohled a zkušenosti: S naším odborným dohledem a bohatou historií v oboru můžete být klidní, že váš přenos bude realizován profesionálně a efektivně. Díky naší zkušenosti také známe všechna úskalí a máme připravené smlouvy, které vás i případě komplikací ochrání.
 • Komunikace a průběžné aktualizace: Veškerou komunikaci s subdodavateli zařídíme za vás. Budete mít pouze jeden kontaktní bod - nás. Navíc budeme pravidelně informovat o postupu a o všem důležitém.
 • Finanční výhody: Ušetříte nejen čas, ale i finance, protože za vás vyhledáme a zhodnotíme kvalifikované subdodavatele. U nich s naší pomocí budete vědět, kolik a za co platíte, což eliminuje skryté náklady.
 • Kvalita a minimalizace rizik: Budeme průběžně sledovat kvalitu odvedené práce vámi zvoleného partnera a díky naší odbornosti rozpoznáme a eliminujeme potenciální problémy
 • Rychlý a hladký přechod: Díky našim kontaktům a zkušenostem zvládneme přenos rychleji a zajistíme, aby vaše současné operace zůstaly nedotčeny.

Rizika a jejich řešení

 • Nedosažení dokonalého výsledku: Ačkoliv děláme supervizora, nemůžete ručit za dokonalý výsledek prací třetí strany. XXX ale uděláme co jde
 • Komunikační bariéry: Jelikož jsme v pozici prostředníka, mohou nastat komunikační problémy mezi vámi a subdodavatelem. XXXProtoZřiďte jasné komunikační kanály a postupy, aby se minimalizovaly možné komplikace.
 • Zpoždění nebo neočekávané problémy: I přes veškerou snahu se může stát, že něco nepůjde podle předpokladů. XXXBudujte pružnost do časových rámců a komunikujte očekávání vůči zákazníkovi.)

Proces přenosu e-shopu na Upgates

V prvním kroce se při videohovoru spojíme. Řeknete nám podrobnosti na jaké platformě momentálně působíte, jaký sortiment nabízíte a jak máte nastaveny procesy kolem objednávek. Na zákadě toho si společně stanovíme předpokládané cíle a vyplníme poptávkocý formulář pro externí partnery, kteří se o přenos postarají. 

Při hovoru bude založen projekt skrz aplikaci Trello, která slouží pro projektové řízení. V ní budete vždy vidět aktuální stav dění.

Elektronicky spolu:

 • Uzavřeme Smlouvu o důvěrnosti (NDA), abychom mohli nahlížet do vašich dat.
 • Nasdílíte nám přístupy do současného e-shopu, abychom s daty uvnitř mohli pracovat.
 • Založíme testovací verzi e-shopu na Upgates pokud ji ještě nemáte.

Domluvit videohovor

Druhým krokem je výběrové řízení na základě poptávky, kterou jsme společně vytvořili. My za vás oslovíme naše partnery a firmy, které nabízejí požadované služby a zařídíme komunikaci s nimi, odpovíme na všechny jejich dotazy a probereme detaily. Cílem je získat od nich co nejpřesnější cenovou nabídku.

Následně všechny nabídky pečlivě vyhodnotíme a předáme vám je v zpracované podobě. Na základě těchto informací se spolu znovu spojíme, abyste mohl, třeba i s naší pomocí, rozhodnout, s kým chcete začít spolupracovat.

Se subdodavatelem pro vás připravíme k podpisu rámcovou smlouvu mezi vámi a externím partnerem. Tento dokument stanovuje obecné podmínky spolupráce mezi vámi a subdodavatelem a řeší různé mezní situace ve váš prospěch. Bude zahrnovat klauzule o důvěrnosti (NDA), právech na duševní vlastnictví, metodách řešení sporů atd.

Od tohoto momentu se o vše další postaráme my. 

Nyní nastává fáze aktivní práce na přenosu. V těsném kontaktu s dodavatelem služeb budeme průběžně aktualizovat naši nástěnku v Trello, kde budete mít stále aktuální přehled o:

 • stávajících pracích,
 • nákladech a časovém plánu,
 • revizích a kontrolách kvality,
 • přístup k související dokumentaci

Pokud by došlo k nějakým komplikacím nebo nejasnostem, Upgates vás obratem kontaktuje a společně situaci vyřešíme, abychom zajistili plynulý průběh projektu. 

Jakmile bude vše připraveno a naším týmem zkontrolováno, eshop vám předáme k vaší závěrečné revizi. Projdeme společně, že byly splněny všechny body poptávkového formuláře k vaší spokojenosti a nic vám nebrání k zahájení prodeje na Upgates.

Během celého procesu si zakládáme na těsném kontaktu s vámi a snažíme se vám maximálně vyjít vstříc, abychom za vás vyjednali co nejvýhodnější podmínky s externími partnery. Chápeme, že každý projekt nese svá specifika a výzvy, k nimž přistupujeme s plnou flexibilitou. Po úspěšném dokončení přenosu náš hlavní kontaktní kanál přechází do archivu a pro další dotazy budete moci využívat standardní komunikační kanály, jako je technická podpora v rámci našeho systému.

Odpovědi na nejčastější otázky

Nemáme žádné speciální vývojové prostředí pro partnery. K otestování svých doplňků stačí založení stejná testovací verze e-shopu Ugates, kterou používají naši zákazníci. Následně doporučujeme poslat požadavek naší podpoře s žádostí o prodloužení zkušební doby, abyste stihli doplněk připravit. Pokud byste narazili na nějaké omezení testovací verze, vždy se nám stačí ozvat a v e-shopu vám obrazem požadované funkce aktivujeme.

Naše API zatím není všemocné. Můžete nám napsat podnět skrz požadavek na technickou podporu. Vyhodnotíme technickou náročnost implementace a dáme vám zpátky vědět, zda je to proveditelné. Dlouhodobě pracujeme na úpravách, které nám umožní do API přidat zakládání produtků, které není v současné době dostupné. 

Aktuálně bohužel neexistuje roadmapa vývoje našeho API. Na jeho vylepšování však kontinuálně pracujeme. O veškerých novinkách, které jsou pro naše partnery zajímavé, vás budeme informovat v newsletteru určeném pro agentury a partnery. Do toho jste zařazeni automaticky po registraci na Marketplace.

Individuální exporty na vyžádání z časových důvodů neprovádíme. Abychom mohli nabízet vaše služby bez provize za zprostředkování poptávky, nemůžeme věnovat vlastní vývojové kapacity součinnosti při integraci doplňků. Je třeba pracovat s Upgates formátem, který obsahuje všechna dostupná data a následně si ho na své straně můžete upravit podle potřeb. 

Vlastní HTML kódy můžete vložit pomocí API do hlavičky pomocí konverzních kódů a následně tento obsah prostřednictvím JS napozicovat na libovolné umístění.

Do administrace Upgates vkládáte vždy pouze iframe. Je tedy třeba, abyste tedy skutečný obsah rozběhli u sebe na serveru. Následně pro něj vytvoříte iframe, který vložíte do administrace Upgates. V naší administraci ve stránce Doplňky / Váš doplněk se tak bude zobrazovat obsah umístěný fyzicky u vás

Obsah je možné umístit pouze do stránky administrace Doplňky / Váš doplněk. Není možné umístit obsah do jiné části administrace ať už k seznamu objednávek, do detailu objednávky či produktům. Podněty na umístění do jiných částí administrace však sbíráme a do budoucna plánujeme rozšíření možností v tomto směru. 

Není možné vkládat vlastní eventy, sbíráme však podněty a v dlouhodobém horizontu plánujeme v tomto směru rozšíření. Vyřešit tuto situaci můžete jedním ze způsobů:

 1. Hromadné úpravy v seznamu položek.
 2. V seznamu vyvoláváte akce jedné položky.
 3. V detailu položky vyvoláváte její akce. 

V API dokumentaci se uvádí URL adresa https://shop-name.upgates.com/. Toto ovšem, prosím, neberte v potaz. Všechny endpointy budou na vaší doméně a tedy https://www.vasedomena.cz/vášInstalačníAPIEndoint.

Je možné, že jsme společnými silami už doplněk s jednoduchou aktivací vytvořili. V takovém případě získáte označení ověřeného doplňku automaticky. Považujeme za zbytečné ho předělávat, když funguje a nevyžaduje žádnou aktivní údržbu ani jedné ze stran. Pokud byste jej však chtěli dále rozvíjet, upravovat nebo v souvislosti s ním u nás vznikala nějaká zátěž, domluvíme se individuálně na převedení doplňku pod vaši správu.

Objednání i samotné placení doplňků je přímo mezi jeho poskytovatelem a zákazníkem. Upgates si nebere žádné provize za prezentaci a prodej doplňků. Našim cílem je nabídnout zákazníkům, co nejširší portfolio přídavných služeb za co nejnižší ceny, které budou dostupné každému.