Vytvoření záloh

Zálohy, které si systém vytváří automaticky při níže uvedených událostech:

Omezení systémových záloh

  • Platnost záloh maximálně 30 dnů.
  • Maximální počet vytvořených záloh v každé události je 10.

Zobrazení záloh

  1. Přejděte do sekce Grafika / Zálohy.
  2. Zobrazte jeden z oddílů Systémové.

Použít zálohu

V budoucnu lze kdykoliv zálohu použít. Vrátíte tím aktuální obraz grafiky do stavu, kdy byla záloha vytvořená.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna