Každá objednávka má svůj Stav, který znamená stupeň rozpracování obchodního případu. Upravuje se ručně v detailu objednávky, oddíl Hlavní, nebo hromadně v seznamu případů pomocí hromadných úprav.

Stavy můžete přidávatupravovat nebo mazat v Nastavení / Objednávky / Stavy. V detailu konkrétního stavu máte možnost přiřadit Systémový email, který se odešle po změně objednávky na daný stav. Vybrat si můžete nějaký již předdefinovaný nebo si vytvořte nový systémový email v Nastavení / Emaily / Systémové emaily.

Poznámka! U stavů "Přijata" a "Nedořešená" systémové emaily upravovat nelze, protože jsou na ně navázány předdefinované funkce.