Editor pro formátování textového obsahu do administrace.

Funkcionalita