Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Editor pro formátování textového obsahu v administraci. Umožňuje vytvářet popisky produktů, texty článků, formátovat texty, vytvářet tabulky, vkládat obrázky, videa atd. Pro technicky zdatnější umožňuje vložení HTML kódu do stránky.

Zobrazení editoru textu

Textový editor je po načtení stránky vypnutý. Stránka administrace se díky tomu načte rychleji. Proto pokud potřebujete textovém poli upravovat, je třeba editor nejdříve aktivovat. Stačí kamkoli do pole kliknout myší a editor se aktivuje.

Funkcionalita

Wysiwyg textový editor

Krok zpět nebo dopředu

Zpět - Vrátit poslední úpravu "zpět" o krok.

Dopredu - Pokud si uvědomíte, že krok zpět chcete vrátit.

Velikost písma a nadpisy

Možnost výběru velikosti písma a bloku textů jako jsou odstavec a nadpisy. Prvky textu v grafice e-shopy se automaticky naformátují dle nastavených stylů.

Styl písma

 • B – tučné písmo, zkratka CTRL+B
 • I – kurzíva, zkratka CTRL+I
 • U – podtržené písmo, zkratka CTRL+I

Po prvním kliknutí na tlačítko se styl zapne, po dalším vypne. Tyto styly lze vzájemně kombinovat.

Barva a pozadí písma

Následující tlačítka umožňují zadat barvu a pozadí písma. Po rozkliknutí výběru se nabídne několik základní barev nebo si z palety všech barev RGB můžete zvolit barvu vlastní.

Zarovnání textu

Zarovnání označeného textu nebo odstavce doleva, na střed, doprava nebo do bloku.

Seznamy

Nastavení seznamu s odrážkami nebo číslováním z označeného textu.

Obrázky, videa a odkazy

Obrázky

Pro vložení obrázku do textu použijte tlačítko Vložit/upravit obrázek.

Záložka Obecné

URL - Určuje umístění (na internetu) obrazku, který se bude zobrazovat. Napište zde jeho URL adresu. Ve většině případů ale budete vaše obrázky nahrávat prostřednictvím správce souborů. K tomu použijte tlačítko

Tlačítko otevře okno správce souborů. Z nabídky správce vyberte soubor, který již byl v minulosti do správce vložen, nebo nahrajte soubor nový. Více zde >

Popis obrázku - Doporučujeme zadat také popis obrázku, aby uživatelé, kteří mají obrázky vypnuté, nebo používají např. čtečky obrazovky, věděli, jaký obrázek se na stránce vyskytuje.

Šířka a Výška - Volba umožňuje nastavit si velikost zobrazení obrázku v pixelech.

Zarovnání - Určení, jak bude obraz zarovnán ve vztahu k textu na stránce.

Záložka Pokročilé

Styl - Zadejte individuální stylopis obrázku v CSS kódu.

Vertikální mezera / Horizontální mezera - Možnost nastavení (v pixelech) velikosti prázdného prostoru okolo obrázku.

Šířka a Styl ohraničení - Nastavení tloušťky (v pixelech) a stylu ohraničení.

Videa

Pro vložení obrázku do textu použijte tlačítko Vložit/upravit média.Umožňuje vložit kód multimedia jako je youtube video nebo jakýkoli jiný kód iframe.

Kód nakopírujete do pole v záložce Vložit

Jak získat kód videa z youtube najdete zde >

Nahrání souboru videa

V záložce Obecné najdete možnost vložit video soubor ze správce souborů. Postup je podobný, jako v případě vkládání obrázku viz. výše. 

Odkaz

Možnost vytváření textových nebo obrázkových odkazů v textu. Základem je označit v textovém editoru libovolný prvek, například část textu nebo obrázek. Po označení bude tento nástroj aktivní a po prokliku na ikonku Vložit / upravit odkaz se dostanete do jeho nastavení.

URL - adresa, na kterou odkaz povede. Jak psát správně adresy odkazů najdete zde >

 • URL stránky - Napište adresu stránky, na kterou chcete odkazovat (např. http://www.google.com).
 • Emailová adresa - Zadáváte emailová adresa s prefixem mailto: (např. mailto:info@upgates.cz).
 • Kotva - Pokud chcete odkazovat na kotvu umístěnou na stránce, vložte do URL odkazu název kotvy se znakem mřížky (např. #kotva1). Kotvu přidáte podle návodu níže.

Text k zobrazení - Viditelná textová část odkazu.

Titulek - Popis odkazu, který se objeví po najetí myší. Doporučujeme vkládat v případě, že odkaz je vytvořen u obrázku.

Otevřít odkaz v... - Určuje umístění stránky, na kterou je odkazováno.

 • Aktuální okno - Stránka se otevře ve stávajícím okně prohlížeče.
 • Nové okno (_blank) - Stránka se otevře v novém okně prohlížeče.

Kotva

Nástroj se využívá pro upřesnění nasměrování odkazu například na konkrétní nadpis na stránce, případně na konkrétní obrázek v textu.

 1. Označte text nebo jiný objekt v textu.
 2. V horním menu editoru textu rozklikněte nabídku Vložit a podmenu Kotva.
 3. V okně do pole Id zadejte název kotvy. Např. kotva1.
 4. Nakonec už jen stačí vytvořit odkaz podle návodu výše.
 5. V okně odkazu vyberte danou kotvu a vše uložte.

Další funkce

Vymazat formátování

Umožňuje přímou editaci/vkládání zdrojového kódu (nejčastěji HTML a CSS),  pomocí kterého můžete vkládat vlastní obsah např. tlačítka, rozdělovníky apod.

Zdrojový kód

Umožňuje přímou editaci HTML kódu vloženého obsahu. Doporučujeme ho využít pouze zkušenějším uživatelům, kteří se dokáží orientovat ve zdrojovém kódu!

Náhled

Zobrazení vloženého textu v náhledovém okně pro přehlednější zobrazení.

Diskuse
Často se ptáte