Při nastavování stylu textů v grafice e-shopu si můžete vybrat z široké nabídky fontů základního písma a nadpisů. Měnit můžete velikost, zhuštění a další formátování jako výšku řádků.

Funkce

Přejděte do sekce Grafika / Designer oddíl Texty.

  • Písmo základního textu - Výběr z nabídky přednastavených fontů, které se použijí ve všech textech mimo nadpisů. Fonty se importují z Google Fonts
  • Velikost textu - Velikost písma základního textu.
  • Nadpisy vs. text - Poměr mezi velikostí písma základního textu a písma nadpisů (h1 - h6). Jak velké budou nadpisy vzhledem k nastavené velikosti základního textu.
  • Písmo nadpisů - Výběr z nabídky přednastavených fontů, které se použijí ve všech nadpisech. Fonty se importují z Google Fonts
  • Tučnost nadpisů - Nastavení tučnosti nadpisů. Vychází se z možností zvoleného písma nadpisů.
  • Zhuštění nadpisů - Nastavení rozestupu mezi jednotlivými písmeny v nadpisech. Čím vyšší hodnotu nastavíte, tím větší rozestupy budou.
  • Výška řádku - Nastavení vzdušnosti řádků textů. Přidání nebo ubrání prostoru mezi řádky.
  • Zarovnání - Zarovnání textů a vybraných prvků grafiky na střed nebo doleva. Jednotlivé komponenty grafiky lze zarovnat také lokálně. Více zde.
  • Elasticita - Velikost písma se přizpůsobuje velikosti obrazovky. Čím větší je šířka okna prohlížeče, tím větší je také písmo textů.

Často se ptáte

Lze změnit typ písma na vlastní?

Pokud si nevyberete ze seznamu nabízených Google fontů, je možno používat i váš vlastní typ písma. Nastavení však vyžaduje individuální kódování, především CSS stylů. V souvislosti s touto úpravou je třeba kontaktovat některého z našich specialistů na Marketplace.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna