Nad seznamem položek se funkční tlačítka pro práci v seznamu položek. 

Nový  Vytvořit položku – Vytvoří novou položku do seznamu. Po kliknutí se zobrazí stránka pro zadání obsahu nové položky.

Filtry  Rozšířené filtry – Pokud nestačí filtry v hlavičce tabulky seznamu položek, nabízí se ještě rozšířené filtry

Sloupce  Zobrazení sloupců – Vlastní nastavení zobrazovaných sloupců v seznamu položek. 

Výčet tlačítek se může v každém seznamu položek lišit na základě možností systému. Níže náhled modulu produkty.