UI

User Interface (UI), neboli uživatelské rozhraní, je prostředek, prostřednictvím něhož uživatelé komunikují s počítačovými systémy, webovými stránkami nebo aplikacemi. UI může zahrnovat jakýkoli bod interakce mezi uživatelem a digitálním produktem nebo službou, včetně obrazovky, klávesnice, myši, dotykových obrazovek, světelných signálů a dokonce i hlasových rozhraní.

V kontextu webu a aplikací se termín UI obvykle vztahuje na vizuální design a rozložení prvků na obrazovce. UI design zahrnuje volbu barev, tvarů a písem, vytváření ikon a tlačítek, rozmístění ovládacích prvků a menu, atd. Dobrý UI design je intuitivní a uživatelsky přívětivý, usnadňuje navigaci a umožňuje uživatelům efektivně a bez problémů používat aplikaci nebo webovou stránku.

UI je úzce spojeno s UX (User Experience), což je širší pojem, který zahrnuje celkový zážitek uživatele při používání produktu nebo služby. Zatímco UI se zaměřuje na vizuální a taktické aspekty, UX zahrnuje také funkčnost, výkon, užitnou hodnotu a celkové uspokojení uživatele.

UI a UX design jsou klíčové disciplíny v oblasti vývoje webových stránek a aplikací a mají zásadní vliv na úspěšnost digitálních produktů. Dobře navržené UI a pozitivní UX mohou zvýšit uživatelské zapojení, zlepšit konverzní míry, a tím podpořit celkový úspěch projektu.

Další článek
UX